Batı cephesinde yeni bir şey yok


Burhan Aydınalp - 26/05/2010 0:14:59 (626 okunma)


Batı cephesinde yeni bir şey yok


Rejime ilişkin ilk kırılma 1950’lerde Demokrat Partinin “Yeter Söz Milletindir” sloganıyla simgeleniyordu;

İkinci kırılma Ecevit’in CHP’sinin “Toprak işleyenin su kullananındır” sloganıyla.

Birincisi temsili demokrasiye ilişkin bir kırılmaydı; ikincisi demokrasinin sosyal adaletçi, halkçı bir içerik kazanmasına yönelik;

Üçüncü kırılma Özal’ın ANAP’ının ve onu izleyen AK PARTİ’nin özgürlükleri genişletmeye yönelik söylemi ile gerçekleşti.

Bireysel ve kültürel hak ve özgürlükleri, inanç özgürlüğünü, kamusal alanın sivilleşmesini ve genişletilmesini amaçlayan söylemi ile;

Peki Yeni CHP yönetimi ve lideri ne yapacaktır? Ekonomik konularla, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk vb. sınırlı bir söylemle mi yetinecektir?

Güncel politik söylemi bile Cumhuriyetin temel ilkelerini savunmak olan bir CHP’nin yerine, ekonomik sosyal sorunları dile getiren ve yolsuzlukları araştırmakla yetinen bir muhalefet anlayışı mı egemen olacak?

Halkçı kasket, mavi gömlek ve güvercinler, 1973 de anlamlıydı kuşkusuz; Hızla şehirleşen, varoşlarına yeni sanayi işçilerinin- köylülerin- aktığı gecekondu şehirlerinde;

Bu gün, birkaç kuşak şehirli ve geniş bir orta sınıf var. Oldukça da eğitimli; cep telefonu, internet kullanıyor. Ve genç bir nüfus;

Kıbrıs, Ege –Yunanistan, Balkanlarla ilişkiler, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey -Irak konuları ve artık “adı konmuş olan” Kürt sorunu, PKK ve terör konusu; Ermeni sorunu; AB sorunu;

İnanç özgürlüğü, kültürel haklar, demokratik anayasa sorunu, ve tabi işsizlik, gelir dağılımı sorunları ;
eğitim ve bunun gibi yüzlerce sorun.

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’si hangi yolu tutacak? 

Bu günden bilmiyoruz, kuşkusuz. Sosyal demokrat kesimde ve CHP’de bir canlanma, coşku uyandırdığı kesin. Ama İktidar partisi olmak için -dilerim olur- çok çalışılması gerektiği de ortada.