BİR EVET


Burhan Aydınalp - 06/09/2010 10:28:18 (400 okunma)BİR EVET

12 Eylül bir restorasyon hareketi, 1930’ların devletçi otoriter zihniyetinin anayasal tescilidir.Ve bu askeri darbe yoluyla, sivil işbirlikçilerin eliyle gerçekleştirilmiştir.

Bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanmış, toplumsal hak ve talepler bastırılmıştır.

12 Eylül darbesini yapan generaller kendilerini güvenceye almak için anayasaya geçici 15 madde ekleyerek yasalaşmasını sağlamışlardır.

12 Eylül’ün demokrasiye, parlamentoya, siyasal partilere, ekonomik sosyal ve mesleki kuruluşlara, sivil toplumun kendisine yaptığı kötülükler bir yana, 12 Eylül’de en başta insanlık onuru çiğnenmiştir.

İşkence, kötü muamele, hapis, özelliklede kürt halkına yönelik aşağılama bütün bunlar 12 Eylül rejiminde gerçekleştirilmiştir.

Ve ne yazık ki, bir avuç entellektüel, genç, sendikacı, meslek kuruluşu ve sivil insiyatif katılımcıları dışında BİR EVET bu ülke insanları 12 Eylül’e boyun eğmiştir.

Gerekçesi ne olursa olsun sağ sol çatışması vardı, terör vardı, parlamento kilitlenmişti, kurumlar çalışmıyordu vb. kabul edilebilir bir şey değildir.

Hiçbir şey ama hiçbir şey hak ve özgürlüklerin yok edilmesini, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını haklı gösteremez.

Her şeyden önce toplum olarak bununla yüzleşmeliyiz. Ve bunun ilk adımı olarak anayasa referandumunda darbecilere yargı yolunu açan değişikliğe evet demeliyiz.

12 Eylül anayasının değiştirilmesine yönelik bu ilk adımının güncel politik önemi var. Balyoz darbe planlarının, Ergenekon iddialarının ve zanlılarının yargılandığı bir dönemde bundan daha güncel ve sonuç alıcı bir girişim nasıl olabilir?

Anayasa değişikliği gibi bir sürü teknik kurumsal pratiğin söz konusu olduğu ve anayasal bir sorun olan vatandaşlık tartışmalarını da -kürt sorunu-içeren bir konuda anayasayı tümden değiştirmeyi öne sürmek anlaşılır değil.

Olası tek endişenin laiklik ve AK PARTİ’ye duyulan güvensizlik olduğunu düşünüyorum.

Askeri bir darbeye, bir otoriter rejime hayır diyemeyenlerin laik, İslamcı, milliyetçi, solcu ne olursa olsun şeratçı bir darbeye hayır diyebilecekleri mi sanıyoruz.

Otoriterliğin, totalitarizmin özü tektir: İnsana, insan onuruna aykırı olması.

Ben kendi hesabıma 12 Eylül’ü yargılayacak bir değişikliği MHP de sunsa evet derim.

İnsan onuruna, özgürlüğüne ve bunun koşullarını sağlayan demokrasiye karşı kayıt, şart, öne sürülemez, şerhi olmaz bunun.

12 Eylülcülerin fiilen yargılanması, ceza alıp hapis yatmaları da beni ilgilendirmiyor; örneğin mahkeme kararıyla Kenan Evren’in yaşını küçültüp, asmayı falan da önermiyorum.

Bu toplum bir daha darbe girişimlerine, işkencelere, aşağılanmaya, onurunun çiğnenmesine izin vermesin yeter.

Evet!

13 Eylül sabahı Türkiye, artık eski Türkiye olmayacaktır.