Yeşiller ve Sol Gelecek üzerine notlar


Yeşiller ve Sol Gelecek üzerine notlar

* Yeşiller ve Sol Gelecek, bir karşı-hegemonya projesidir. AKP’nin dışında kalanlar kadar içine düşenleri de kazanmayı hedefler.

* Yeşiller ve Sol Gelecek Türkiye siyasi tarihinin en hegemonik partisi AKP’ye karşı bir yanıttır. Hegemonya mücadelesi ise salt ruh değil; akıl da gerektirir.

* Yeşiller ve Sol Gelecek’in -adından da anlaşılacağı üzere- gelecek zaman boyutu vardır. Siyasetini, sadece bugünün belirlemesine izin vermez.

* Yeşiller ve Sol Gelecek önce AKP hegemonyasının nesnel temellerine bakar. Sonrası bellidir: Hegemonya altındakileri oradan kopartmak.

* Yeşiller ve Sol Gelecek hegemonya altındakileri, tepkisel bir siyasetle koparamayacağını bilir. Pozitif ve alternatif bir siyaset kurgular.

* Pozitif ve alternatif siyaset ancak topluma kanal açarak olur; fildişi kulesinden söylenen en radikal laflarla olacak iş değildir.

* Karşı-hegemonya projesine “AKP destekçisi” diyenler – eğer IQ problemleri yoksa- AKP hegemonyası altında yaşayanlardır. Maalesef!

* Yeşiller ve Sol Gelecek, “Kurucu Meclis” gibi çalışacak. Yeni bir sol siyaseti “meclisin” üyeleri hep birlikte kuracaklar.

* Yeşiller ve Sol Gelecek, hayatı dönüştürmeye çalışırken ötekiyle etkileşmeye ve kendisini dönüştürmeye de açık olan herkese açık olacak.

* Yeşiller ve Sol Gelecek, kendi sesini siyasal alana taşımak isteyenlerle birlikte dönüşecek; onlarla birlikte özneleşecek.

* Yeşiller ve Sol Gelecek, hayatın kaosunu da içine taşımaya çalışacak. Hayattan etkilenmeye açık olacak.

* Yeşiller ve Sol Gelecek, kesinlikleri kadar belirsizlikleriyle de var olacak.

* Yeşiller ve Sol Gelecek’in oluşturacağı politik özneye bugünden kılıf biçmek, eski alışkanlıklarımızdan kaynaklanır.

* Yeşiller ve Sol Gelecek, her “alternatifin” sahici olmadığının; her “sahici” olanın da alternatif olmadığının idrakinde, “sahici bir alternatif” sunacak.