Kritik 24 saat...

 Kritik 24 saat...

Gezi Parkı protestosu/direnişinde,  15 Haziran saat 17:00 den sonra en kritik 24 saatlere girildi. Sabah saatlerinde Taksim Dayanışma adına yapılan devrimci romantik manifestoda, bu mücadelenin “zaman ve mekanla sınırlı kalmayacağı” açıklamasıyla, Gezi Parkı Nöbeti ve direnişine nokta konulmuş oldu. Artık yeni bir aşama, yeni talepler ve yeni güçler ortaya çıktıklarını ilan ettiler. 

18 gün boyunca farklı farklı amaçları içinde taşıyan tepkiye “ ayar verme” ve “devrimci içerik kazandırma” manifestosunun son satırı okunup, katlanılıp cebe konulmadan, Gezi Parkı içindeki, çevrecilerden tepki geldi.  “Çadırları söküyoruz, temsili bir çadırla nöbete devam edeceğiz” açıklaması yaptılar. Gezi Parkı amacıyla, "asıl amaç için, Gezi Parkı  araçtır" diyenler, bir saat içinde ayrıştılar. Bu nedenle yeri bir durum, yeni bir süreç başlatıldığı ilan edidi.

Gezi Parkının içinde  “ne olacak” tartışması devam ederken, Ankara Sincan’da AKP mitinginde konuşan Tayyip Erdoğan, rest çekti. Çok açık söylüyorum, yarın boşaldı boşaldı, boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir. dedi. Taksim Dayanışma, Erdoğan’ın açıklamasından hemen sonra, “Bu daha yeni Başlangıç, Mücadeleye Devam” sloganıyla biten açıklamada, "Taksim Gezi Parkı'nı terk etmiyoruz"  açıklaması yapıldı.

Artık Gezi Parkı adına konuşma ve karar verme yetkisinde olduğunu ilan eden, Taksim Dayanışma, yayınladığı manifestoyla, "nihai amacını" ilan etmiş oldu.
Peki kim ve kimler  Taksim Dayanışmasında kiler?

TAKSİM DAYANIŞMA KİMLERDEN OLUŞUYOR? 
Taksim Dayanışma Resmi Web sitesi başlığı altındaki sitede (
http://taksimdayanisma.org/bilesenler)  117 bileşen şunlar:

İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Tabip Odası  
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
TMMOB Mimarlar Odası 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği
DİSK
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi
Kültür Sanat Sendikası
Sendikal Güçbirliği Platformu
Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu
Boğaziçi Dernekleri Platformu
Emekliler Yaşlılar Hareketi
Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor)
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
İstanbul Halkevi
İstanbul Kültür Forumu
İstanbul SOS Girişimi
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Kamusal Sanat Laboratuvarı
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması
Lambda İstanbul
Müştereklerimiz
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Özerk Sanat Konseyi
Sanatçılar Girişimi
Sulukule Platformu
Taksim Platformu
Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi
Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu
Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Asmalımescit Derneği
Ataköy Sakinleri Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği
Ayaspaşa Derneği
Bedrettin Derneği
Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği
Cihangir Güzelleştirme Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Denge Ekolojik Yaşam Derneği
Galata Derneği
Gazhane Çevre Gönüllüleri
Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği
Kızıldere Derneği
LGBTT Dayanışma Derneği
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi
Sokak Bizim Derneği
Sosyal Haklar Derneği
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Tiyatro Oyuncuları Derneği
Tokatlılar Derneği
Tozkoparan Derneği
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi
TÜKODER İstanbul Şubesi
Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye Sakatlar Derneği
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Validebağ Gönüllüleri Derneği
Barış ve Demokrasi Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Emek Partisi
Halkın Sesi Partisi
İşçi Partisi
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
ALINTERİ
BDSP (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu)
DAF (Devrimci Anarşist Faaliyet)
DİP (Devrimci İşçi Partisi)
DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
EHP (Emekçi Hareket Partisi)
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
Greenpeace
HALKEVLERİ
HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
I. BÖLGE BİRLEŞİK MÜCADELE PLATFORMU
İFK (İstanbul Fenminist Kollektif)
İŞÇİ CEPHESİ
İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ
İŞÇİ MÜCADELE DERNEĞİ
İşçilerin Sesi
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Der.
KALDIRAÇ
KENT HAREKETLERİ
MÜCADELE BİRLİĞİ
MÜŞTEREKLERİMİZ
NOR ZARTONK
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
ÖSP (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi)
PANGEA EKOLOJİ
PARTİZAN
PROLETER DEVRİMCİ DURUŞ
SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
SOSYALİST FEMİNİST KOLLEKTİF
SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
TÖPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
TÜRKİYE GERÇEĞİ
YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek)
KÖZ
AKA-DER – (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
Halk Cephesi

Şu anda “Direnişe devam” açıklamasının altında bu parti, sendika, sivil toplum vs yer alıyor mu? Gerginlik hızla tırmanıyor. Yarın veya bu gece ( 15 Haziran)  olası polis müdahalesi kaçınılmaz görünüyor. Yeni bir şiddet sarmalına doğru yuvarlanılıyor. (Bu yazı yayınlandıktan 15 dakika sonra Polis Gezi Parkına girdi) Bu saatten sonra mesele “Gezi Parkı”  olmaktan çıktı, “Salla, salla AKP iniyor” diyenlerin eylemine dönüşüyor.

Bu direnişin bitirilmesi için aydınların çağrıları, Taksim Dayanışmacılarına ulaşmıyor!  Bu nedenle son 24 saat, çok zor gerilimli,  saatler, dakikalar olacak gibi. Sert  gruplar ve polis karşı karşıya  gelecek.

 Taksim Dayanışma içinde yer alan 117 kurum bu kurumun üyeleri bundan sonra yaşanacak, şiddet ortamının kendilerine düşen sorumluluğu üstelenecek midir?

Mesele Gezi parkı ise, başlayan diyalog sürdürülmeli.  Taksim Dayanışma Mart 2014’te Beyoğlu’nda ortak aday gösterip seçime katılarak, mücadelesini  bu siyasi zeminde sürdürebilir.

Mesele, “Manifesto”da belirtilen “azami” talepler için mücadeleyi,  Gezi Parkı üstünden yapmak, siyasi ahlaka uygun değildir. “Demokrasi ve özgürlük” için mücadele;  “açık politik kimlerle” ortaya çıkıp, demokratik yollarla yapıldığında toplumsal meşruiyet kazanır. 

Taksim Dayanışma manifestosunda yazılanlarla, '90 kuşağı  gençliğinin antiotoriter, özgürlük taleplerinin ilişkisi görülmüyor. Ancak ortaya çıkan çok renkliliğin büyüsüne kapılıp, AKP yi iktidardan indireceğiz ( yerine ne, nasıl gelecek bunu söyleyen yok)  niyetiyle yola çıkıp, Barış Sürecine takoz olabilirler

Son söz olarak, yukarıdaki 117  kurum, kuruluş  içinde, “zaman ve mekanla sınırlı kalmayacağı”  açıklamasını benimsemeyenlerin olduğunu biliyorum. Onların,  sorunun  sınırlarını ve çözümün  yolu konusunda  gerçekçi, gerçekleşebilirlik noktasında  kalmak için, "uçuk, romantik taleplerin talep olarak kalmasında, direniş yoldaşlarını ikna edeceklerini umuyorum.