Seçim sonuçları ve muhalefet

 Hüseyin Çakır - 30/03/2009 21:16:14 (540 okunma)


Seçim sonuçları ve muhalefet

Yerel seçimler iktidarın oyunu düşürdü, muhalefetin oyunu artırdı. AKP grup başkanı ”seçmen bizi reformcu, değişimden yana olan parti olarak görüyordu. Bize reformlara devam etmemiz mesajını verdi” dedi. Devamla, “ çok yoğun hizmet verdiğimiz Antalya, Balıkesir de kaybettik. Hizmet yeterli değilmiş, Kürt sorunu konusunda açılımlar yapıldı, ama bunların yeterli olmadığı mesajını aldık” açıklamasını yaptı. İktidar, seçim sonuçlarını bu minvalde okuduğunu söylüyor.

Toplum, iktidarın politikalarından mutlu, memnun olmadığını aynı zamanda nasıl alternatifler düşündüğünün ipuçlarını verdi. Seçim sonuçlarını muhalefet açısından okumak önemli diye düşünüyorum. Herkes seçmenin verdiği mesajdan söz ediyor. Seçim sonuçlarının verdiği en önemli mesaj, Türkiye'nin siyasal yapılanmasının hala normalleşmediğini, iktidarı aşağı doğru çekerken, muhalefetlerin yükseliş trendinin, Türkiye'nin sosyal, sınıfsal, kültürel dokusuna uygun olduğu görülüyor.

Bu seçim, Türkiye’nin bugünkü sosyal, sınıfsal, sosyolojik pozisyonun ana hatlarının siyasal tercihinin, eğilimini ortaya çıkartıyor. Gelecekte siyasal pozisyonun nasıl oluşacağını ve sol ana muhalefeti işaret emektedir. 

Bu seçim, aynı zamanda AKP’nin kalıcı olup olamayacağının güçlü sinyalini veriyor. 

CHP, DTP, MHP, SP'nin yükselişi, Türkiye’nin sosyal, sınıfsal ayrışmasını ve siyasal tercihlerin kalıcılaşması arayışı olarak okunabilir. 

CHP’nin oyunu artırmasını CHP yönetimi, kendi başarıları, politikalarının doğruluğu olarak düşünürlerse büyük yanılgıya kapılırlar. 
Bu seçimler, sola işaret etmiştir. Bu sol, Baykal CHP'si mi ya da CHP mi? Bu soru önümüzdeki günlerde yeniden tartışmaya açılacak. Sol'da yeni arayışlar daha somut olarak gündeme gelecek. Nasıl bir sol sorusu çok tartışıldı. En genel ifadeyle söylemek gerekirse: Seçim sonuçları, demokratik, özgürlükçü, değişimden yana, AB sürecini sonlandıracak, devletin demokratik yeniden yapılmasını gerçekleştirecek, ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti ve çok sözü edilen sadaka gibi sınıfsal ayrımı, yardım alanı aşağılayan biçimde, tepeden bakarak insanların gözünün içine sokan, siyasal şantaj olarak kullanılan”yardım” yerine, yurttaş-insan olmanın doğal gereği devletin yapması gerektiğini savunan sol beklentisine işaret ediyor.

Seçim sonucu ortaya çıkan muhalefetle ne denmek isteniyor

Devletin askeri, sivil bürokrasi, AKP’nin kimi aktörleri ve Erdoğan’ın [b]DTP’yi terörist, PKK’nın uzantısı [/b] olarak “tu ka ka” gibi göstermeye çalışmaları. Kürt sorunun çözümü doğrultusunda atılan olumlu adımlara rağmen Kürtlerin, DTP’nin oylarını artırması, 'Kürt kimliğini tanınması tamam ama, siyasal kimliğinde tanınması gerekir mesajı verilmiştir.

MHP, milliyetçi, muhafazakar ve Kemalist modernist ideolojisiyle AKP’nin merkezdeki yerine alternatif bir parti olarak yükselmiştir.

Ve AKP’nin siyasal İslamcı kimliği, takiye yapıp yapmadığı, gizli ajandası var mı yok mu gibi laik- şeriat tartışması, kutuplaşması ve çatışması yaşandıktan sonra, AKP ve CHP bu seçimde laiklik-şeriat kutuplaşmasını bir kenara bıraktı. Siyasetin normalleşme eğilimi, toplumun gerçek tercihlerinin siyasal alanda boy vermesinin önünü açtı. MHP, DTP ideolojik siyasal, pozisyonlarına paralel toplumsal destek alırken, AKP'nin siyasal islamcı, takiye yapıp yapmadığı tartışması gündemden düşünce, Saadet Partisi yükselişe geçti. 

SP, Numan Kurtulmuş liderliğinde İslamcı kimliğini, ulusalcı, antiemperyalist, anti-kapitalist ve /b], AKP’nin islamcı burjuva orta sınıf temsilcisi, seçkinciliğine karşı, [b]Bekaroğlu’nun emek ve emekçi eksenli politik diliyle siyasal islamcı kesimde sınıfsal ayrışma ortaya çıkmakta olduğuna işaret etmektedir. İslamcı çevrede sınıf atlama ve yaşam tarzındaki değişim üstüne içten içe kaynayan kazanın taştığının işareti SP'deki yükselişte kendini göstermektedir. Yüzde birlerdeki SP büyük bir sıçrama yaparak, İslami kimliği üstünden siyasal duruşu olanlara kendi adresini gösterdi. SP'nin bu yükselişi AKP içine doğru mesaj niteliği de taşımaktadır.

Sonuç olarak bu seçim sonuçları, iktidardan çok muhalefetin ana hatlarını ve yol haritasını çiziyor denilebilir. Bu tercihin derinleşmesi, bu partilerin klasik deyimle, sağ ve solda, kimlik, inanç ve sınıfsal olarak geliştirecekleri politikalara bağlı.
AKP’nin geleceğinin DYP, ANAP… gibi olup olmayacağı, AKP’nin bu seçim sonuçlarını nasıl okuyacağına bağlıdır. 

Bu seçim sonuçları hiç kuşkusuz, Türkiye’de solun seçenek olarak ortaya çıkmasına, Türkiye’nin değişiminin sol seçenekle devam edebileceği, ekonomik krizi solun çözmesi gerektiğine işaret ettiğini doğru okuyarak, solu yeniden düşünmek ve kurmanın güçlü işareti verilmiştir.