SİNİRLERİ ALINMIŞ BİR TOPLUM….


 Hüseyin Çakır - 25/03/2006 21:03:01 (444 okunma)

SİNİRLERİ ALINMIŞ BİR TOPLUM…. 

Türkiye, toplum duyarlılığını harekete geçiren bütün sinirlerini aldırmış gibi. Toplumsal duyarlılık sinir sistemimiz, ne beynimize ne de kalbimize sinyal gönderiyor. Bu durumu iyi noktadan anlamaya çalıştğımız da: Acaba çok oğlun bir toplum mu olduk diye düşünebiliriz. Ve bu bizi mutlu edebilir!

Geriye doğru dönüp üç beş ay'da olup bitene bakıldığında ve yaşanan olayları alt alta sıraladığımızda ortaya çıkan tablo, çok mu post modern? Veya çok mu klasik? Olaylar diye de düşünebiliriz. Bizim toplumumuz, bütün bu olan bitenleri anlayarak, 'bilgece' yorumlayarak, sessizce bu olup biteni akılcı olarak izliyor mu diye de düşünebiliriz! 

Ama olup bitene karşı olan-oluşan tepkiye bakıldığında ortaya başka bir resim çıkıyor. 

Olup bitene, üç beş aydın, medya da üç beş köşe yazarı, bir iki sivil toplum başkanının… eleştirel söylemi ötesinde, toplumun büyük çoğunluğunun, üstüne ölü toprağı atılmış gibi ses seda çıkartmaması düşündürücü değil mi? 

Birkaç yıl önce TÜSİAD çok sert şeyler söylüyordu. Şimdilerde pek bir uysal olmuş görünüyor. 

DİSK, "Yeni Sol Parti" arıyor. Ama olup bitene hiç sesini çıkartmıyor. 

CHP, resmi ideolojinin, devletin ve " Milli Siyaset Belgesinin" partisi... 

Bu toplumun 'sağ duyusu' vardır denir: Bir an için böyle düşünelim: Bu sessizlik, tepkisizlik durumunu iyimser yorumlamak gerekirse: “demokratik”tahammüllü bir toplum olduk, olgunlaştık olarak yorumlanabilir… 

Kötümser yorumu: İtaatkâr toplumu aşamadık. Hala politik toplum olamadık. Demokrasiyi ne biçimsel ne de yaşamsal olarak içine sindirebilmiş toplumuz…

Benim yukarıdaki sorularım ve isyanıma karşı, haklı olarak sen ne yaptın? Diye sorulacaktır. 

Bu yazıyı yazdım demenin ötesinde söyleyecek hiç bir cevabım yok. 

Bu yazıyı yazma ma yol açan ise, Türkiye deki son gelişmeler olmadı: Fransa’da gençlerin protestoları, İspanya da, Barış isteyen eylemli-toplumsal talepler oldu. Geçmişte İspanya’da ETA’nın terör eylemine karşı çıkan bir milyon kişinin yürüyüşü, bu gün barışı gerçekleşebilir noktaya getirdi. İspanyolların akıl ve 
beyinlerini kontrol eden sinir sistemleri normal çalışıyor demek ki. [/] 

PKK'nin ve devletin şiddet ve terör eylemlerine karşı bu ülkede demokrasi isteyenlerin-demokratların bir tek karşı eylemi olmadı. Bu ülkenin "duyarlı" insanları, "Barış" için, ideolojik amaç dışında, insani amaçlar için hiç bir eylemde bulunmadılar.

[b] Devletle-PKK arasındaki savaşta, bu ülkenin devrimci-demokrat ve liberalleri
, barış istemek için, bu savaşı durdurmak için eylemli, etkileyici hiç bir şey yapmadılar. 

Bir an için durup: Toplumsal sinir sistemimize akapuntur yapsak ve sonuçta şöyle bir durum olsa: Mesela: Van savcısı iddianamesine askeri-siyasal ve derin devlet kanadından müdahaleler olmaya başladığında, Barolar Birliği “hukukun üstünlüğü, demokrasinin kurallarıyla işlemesine müdahaleyi protesto için” Van savcısını destekleyen bir çağrı yapsa ve bu çağrıya, DİSK-KESK-Türk-İş, Meslek Odaları, TOBB, TÜSİAD, İHD… katılsa.. 
Hukuksal işleyişin önü askeri bürokrasi ve siyasal müdahale ile kesilebilir miydi. Adalet bakanlığı işini yapan savcıyı sorgulamak için müfettiş gönderebilir miydi? Genel Kurmay, rejimin bekçisi yim, hukukun kurallarını hukukçular değil biz belirleriz manasına gelen ve cumhuriyet savcısını tehtit eden açıklamalar yapabilir miydi ? 
Farz edelim ki yaptı. 
Barolar Birliği “Demokratik sistemde, kurumlar ve güçler arası ilişkiyi belirleyen hukuktur, adalet ve hukuka saygı” diye bir çağrı yapsaydı vebir milyon insan, “demokratik sisteme ve hukuka” sahip çıkan bir yürüyüş yapsaydı...
İktidarda kim olursa olsun, böyle basiretsiz, teslimiyetçi, devletçi, siyasal iradeden yoksun tavır gösterir miydi? 

Ve de, bir ülkede yaşayan insanların bir kısmı, yaptıkları işten dolayı, kendileri için “özel hukuk” oluşturarak “Genel Hukuk” kurallarının kendilerini bağlamayacağını söyleyebilirlermiydi? 

Bunlar oluyor ise: O zaman “Derin Devlet” meşru mu oluyor? “Derin Devlet” in " özel hukuku" genel hukukun üstünde mi oluyor sorusunu sormak gerekiyor.

Bugün, Van savcısının iddianamesi, yarın da başka bir savcının iddianamesi bu ülkede yaşayan herkes için "genel hukuk" açısından nereye kadar meşru olacaktır. Mafyaları bu ülkede var eden, yaşatan hukuk-adelet sisteminin bu ikili yapısı değil mi? 

Türkiye’nin bu ikili hukuk sistemi, yani devlet görevlileri ve sıradan vatandaşın genel hukuk karşısındaki eşitsiz-adaletsiz durumunu, Türkiye hala imparatorluk gibi yönetiliyor diye tanımlamak yanlış olmaz gibi geliyor. 

Demokratik sistemde “devlet iş göreni” olan sivil, asker bürokrasi, özür dileyerek söylemek istiyorum: Kuvvet komutanı, PTT, Maliye, Tapu Dairesi Memurları … Genel hukuk çerçevesinde soğrulanamıyorsa.... ise bu nasıl bir rejimdir sorusunu herkesin sorması gerekiyor... 

Toplumsal duyarlılığı uyaran, sinirleri alınmış toplum. Tepkisiz bir toplum... küreselleşen dünya da yelkeni ni rüzgara göre açan bir toplum..ise... bu toplumsal sistem dünü hala devam ettiriyor demektir... 

Osmanlı ve cumhuriyet döneminde, ideoloji ve din konusu hep faydacı olarak ele almıştır Bugün bu devletin yeni "milli siyaset belgesi " haline mi geldi acaba: 

Anadolu; kadim dinlerin ve mezheplerinin yaşandığı tarihi bir coğrafya. Aynı zamanda İslam dininde kutsal mekânlarına sahip olan bir coğrafya.Bu coğrafya ya sonradan gelip yerleşen Türkeler, -işgal edenler- bu topraklarda yaşayanların tarihini-kültürünü-geleneklerini-inançlarını hiç bir zaman kabul etmemişler. “Gavur” tanımı: “öteki”, benden olmayan, “benimle olmaması gereken” olarak tanımlanmış ve yok edilmesi gereken olarak düşünülmüşlerdir.

Cumhuriyet tek “ırk” temeline göre Ulus Devlet kurmayı amaçladığı için “gök-dil” teorisi ile, ırk-ulus temelli bir tarih yaratmaya çalışmıştır. 

Böylece, Kemalizm- Cumhuriyet, TC’yi modern devlet olarak: yeni bir dil, din ve ırksal köken olarak Türk kimliği temelinde inşa etme yoluna girmiştir. 

Toplumsal duyarlılık sinirlerinin tek, tek alınması da böylece başlamış olmalı. Önce dil, yazı sonra gelenek görenek, kültür ve de Hanefi mezhebinin milli- resmi-devlet dini olarak kabul edilişiyle, dini inanç-ahlak-kültür dünyasının sinirleri de alınıyor. 

Duyarlı sinirleri alınmış olan toplum: hiç bir sorununu çözemez hale gelmiş durumda. Bu yüzyılın başında "cumhuriyet rejimini" tercih etmiş, ama demokratikleşememiş. Kapitalist yolu seçmiş ama, kapitalizmi devletin peyki olarak düşünmüş. Osmanlıdan bu yana “batı medeniyeti, batı toplum modeline” yöneldiğini söylemiş ama, batının şekilciliğini almış, siyasal sistemi düşüncesini – temsili ve katılımcı demokrasi- bir bahane uydurarak –komünizm, bölücülük, irtica- tehlike altındayız diye ertelemiş. 

Otoriter-devletçi- askeri-sivil bürokrasi; devletin asli unsuru veya "derin devlet" iktidarı olarak hukuk ve siyaset üstü güç olarak hep egemen güç ve otorite olarak sürekli iktidar olmuş. 
Bir yanda yasal -legal- yasa ve hukuk devleti öte yandan "derin devletin"- illegal- yasa ve hukuk devleti olmuş. 

Bu çifte hukuk: vatanın asli unsurları; –sahipleri- ile arasındaki güvensizlik, çatışma 2006 yılında Şemdinli olayında ve Van savcısının iddianamesi ve sonrasında bir kere daha tekrarlanmış bulunuyor. 

Devletin zinde güçleri: hukuk ve toplumun “tepkisi” karşısında doğal refleksini gösterdi. “SİZDE KİM OLUYORSUNUZ”: Bu "siz" kim oluyorsunuzu içinde, Van savcısı, aydınlar, gazeteciler, köşe yazarları, demokrasi den söz edenler yer alıyordu. "SİZ KİM SİNİZ? söylemi ise bütün toplumu kapsayan, “ Bu ülkenin gerçek sahibi biziz” denilen bir söylemdi. 

Devlet adına askeri bürokrasinin bu tehtitkar söylemi karşısında, siyasal iktidar, sivil toplum, emek ve iş dünyası ... sıradan yurttaşlar..."yutkundular" ve sustular...

Bütün bunlar AB'ye hararetle girmeyi arzu eden bir toplumda oluyor...

Bu toplumun , suskun, sessiz.. Sinirleri alınmış insanları olarak; “Yabancı Damat, Dans Yarışması, Kurtlar Vadisi… ni izlemeye devam ederek mutlu olmayı, mutlu kalmayı tercih eden bu toplumun insanları; İçinde yaşadığımız bu toplumsal düzeni siz tanımlayın. 

Şöyle bir dönem yaşadık: Susurluk, Susurluk Raporu, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Raporu ... gibi devletin-TBMM'nin oluşturduğu komisyonlar, devletin yer altı-yasa dışı-illegal yapılarını araştırdılar. Yayınlanan raporlar, ulaşılan belgeler-bilgiler; Türkiye de bildiğimiz devlet yapılanmasının ötesinde başka bir devletin varlığını işaret ediyordu. 
Bu yapılanmalara "Çete" adı kondu. Devletin içinde yer almış "haylaz çocukların, haylazlıkları" gibi lanse edildi. Devlet te görev alan bu "haylaz çocuklar", "sivil haylaz çocuklarla", siyaset teki "haylaz çocuklarla", "münferit" olaylar ve eylemler yapıyorlar. 
Bu "haylazlar"ın ortaya çıkan bazıları olayları: 
Susurluk, Yüksekova "çetesi" Kumar-kara para gibi olaylar; Son seans'ta Topal' ın ön cephe de olduğu grup... 
Korkut Eken-Eymür-Ağar ilişkisinin ortaya çıkan bölümü; Çatlı, Kırcı, Ağansoy, Özel Harekatçılar... her halde vurucu tim'i oluşturuyorlardı. ( Bin operasyonu da bunlar yapmış olmalı) 
Ağca her halde bu timin ilk tetikçisi olmalı. 
Zamanla bu iş şirketleşmiş olmalı. Ekonomi dünyasında sözü geçen-dinlenen - özelleştirmelerde- bir konuma geldiler. Evcil, Güven, Daş ve 'bertaraf' edilen Kürtler'in yerine 'iyi' kürtleri bularak, Mafya kimliğine büründüler: Çakıcı- Özbir, Ağansoy, Peker, Karagümrük çetesi, Ankara çetesi, ülkücü mafya, Kürt mafyası gibi... Zaman geçti. kendi aralarında "muhtariyetlikler" ilan etmeye başladılar ve hem kendi içlerinde, hem de merkezleriyle çatıştılar. 
Ordu içinde: Ortaya çıkanlar: Veli Küçük, Cem Ersever-Yeşil ... Sonra, TİT adını kullanan bir grup( Akın Birdal'a suikast düzenleyenler)... 
İdeolojik örgüt kılıklı olarak: Türkiye Hizbullah, İslami Cihat... bunlar ortaya çıkmış olanlarlar.
Bütün bunlar tekil, münferit olaylar mıdır? Ya da bütün bunlar daha büyük bir orğanizasyonun, büyük bir resmin ortaya çıkan bölümümdür? 
Ya da bu olaylar, bu kişilerin eylemleri, daha büyük bir örgütün ortaya çıkan parçaları mıdır? Soruyu böyle sorunca ilk akla gelen “ Gladio” oluyor. 
90 ‘lı yıllarda NATO üyesi ülkelerde, “gizli NATO” ya da bilinen adıyla Gladio’ yapıları ortaya çıktı. Bir tek Türkiye ‘de ortaya çıkmadı.
Susurluk olayının ortaya çıkan bölümüyle bu soruşturma, Gladio’ yapılanması yönünde derinleştirilmek yerine, “siyasetçi-mafya-polis- işbirliği çerçevesiyle sınırlandırıldı. Susurluk taraftarları olanlar ve karşı olanlarda meseleyi, “siyaset-mafya-polis- ilişkisi bağlamıyla sınırlandırdılar. Bu sınırlılıkta en ileri nokta “çete” davası açılmasıyla sonuçlandı. Muhtemelen Susurluk’un dahil olduğu asıl büyük fotoğraf ( Gladio) gizlenmiş oldu.
Uzunca bir süre Türkiye’de Gladio var mı yok mu tartışması yapıldı. “Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla”... sorularına resmi makamlardan ( Siyasetçi-Ordu) verilen yanıt: devlet yapılanması içinde böyle bir birim yok oldu.
Bütün NATO ülkelerinde kurulan, gizli yapılanma , iki kutuplu dünya da soğuk savaşın en sıcak noktasında bulunan Türkiye gibi, kritik bir coğrafya da, böyle bir yapılanma ortaya çıkmadı. Çıkartılmadı.
Bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma, inceleme kitabı yayınlandı. Yüzlerce makale, dizi yazı yazıldı. Fakat hiçbir somut veri ortaya çıkmadı. Ya da yazının başında adı geçen olaylar, isimlerle, Gladio bağlantısı “bulunamadı”, kurulamadı!

Oysa:Gladio'nun Türkiye şubesi olan “kontrgerilla” NATO'ya girildikten bir yıl sonra kuruldu. Örgüt ilk başlarda ‘anti-terör örgütü' olarak adlandırılıyordu. 
“Gizli-Süper NATO”, Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla veya Gladio... adı şu ya da bu nasıl tanımlanırsa tanımlansın. Bütün NATO ülkelerinde ki yapıları, üyeleri ve eylemleri, eş ve benzer nitelikler taşıyor. 
Aşağıda Gladio’nun NATO üyesi ülkelerde açığa çıkan yapılanmaları ve eylemlerine kısaca göz atılırsa, “Türkiye Gladio”sunun ne olup olmadığı hakkında bir fikir verebilir. 

Gladio’nun kuruluşu ve örgütlenişi 

Latince’de kılıç anlamına gelen Gladio sözcüğünü isim olarak kullanan örgüt, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi olan Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA tarafından yönetildi ve finanse edildi. Daha sonraki yıllarda örgütün yapısının genişlemesine paralel olarak, CIA ve NATO mali desteğini artırarak sürdürmeye devam etti. 
Gladio, 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde, casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi. İtalya/ Sardunya’da örgütün ilk eğitim kampı kuruldu ve Kuzey İtalya’da 139 yerde silah ve mühimmat depoları oluşturuldu. Resmi adı Müttefik Koordinasyon Komitesi (Allied Co-Ordination Committe) idi.
1956 sonrasında ikisi kadın 622 kişi ABD ve İngiliz gizli servisleri tarafından eğitildi. 1990 yılında Gladio’yu ortaya çıkaran soruşturmalar esnasında bu 622 kişinin grup liderleri oldukları, her bir grup liderinin belli sayıda kişiyi idare ettiği, böylece toplam sayının 15.000’e yaklaştığı ortaya çıktı.
İtalya’da Mussolini döneminin eski faşistleri bu örgüt içinde yer alıyorlar. Bu gizli ordu, paramiliter, geniş bir kontra gerilla savaşı için hazırlanmış silahlı grupların yanında, gündelik hayatta, işinde gücünde olan toplumun hemen her kesiminden kişilerden: Papazlar, savcılar, hakimler, polisler, esnaf, iş adamı, öğretmen, doktor, belediye başkanı, yerel siyasetçiler.... dan oluşan geniş bir istihbarat ağı oluşturuluyor.

GLADİO’nun Ortaya Çıktığı NATO Ülkeleri 

İtalyan Gladio’sunun ortaya çıkarılması bir İtalyan savcısının 1972 yılında yaşanmış bir cinayetin soruşturmasını derinleştirmesiyle başladı. 1988 yılında da Kuzey İtalya’da yere gömülü olarak 127 adet silah ve patlayıcı madde deposu ortaya çıkarılmıştı. Bu depoların İtalya Haber Alma Örgütü SİSMİ’nin denetiminde olduğu anlaşıldı. 
SİSMİ arşivlerinin incelenmesiyle, Gladio’nun ABD ve İtalya gizli servisleri tarafından 1956 Kasım ayında kurulduğu ve ayrıca örgütün İtalya Cumhurbaşkanı Cossiga, P-2 Mason Locası ve 1993 yılında mafya ile ilişkileri nedeniyle yargılanan Başbakan Andreotti’yle bağlantılı olduğu anlaşıldı.
Soruşturmaların ünlü yargıcı Felice Casson, gizli servis arşivinde yaptığı incelemelerde, 1972 yılındaki bir bombalamanın kesinlikle NATO destekli bazı gizli örgütlerce yapıldığı sonucuna ulaştı. Yargıç Başbakan Andreotti’nin bilgisine başvurdu, 1972’de bu olay tespit edildiği için Başbakan örgütün varlığını kabul etti, ancak 1972’de kapatıldığını söyledi. Araştırmalara devam edilince Gladio’nun faaliyete devam ettiği ortaya çıktı.
Eylemlerin en büyüğü 1980 Ağustos ayında Bologna tren istasyonunda patlayan bomba ile 85 kişinin ölümü idi. İtalya’da 1969-80 arasında 4.298 terör olayı meydana geldi. Yapılan soruşturmalar sonucu, bunların önemli bir bölümünden Gladio sorumlu tutuldu. Bazı eylemleri bizzat yapmakla, bazısında patlayıcı ve silah sağlamakla, bazısında da tahrik ve yönlendirme yapmakla suçlanmıştır.


Fransa: Kontr-gerillanın Fransa’daki adı “Rüzgar Gülü”ydü. Savunma bakanı Jean Pierre Chavenement, 1950’li yıllarda bu gizli örgütün Fransa’da da kurulduğunu kabul ediyor ve devlet başkanı Mitterand tarafından dağıtıldığını söylüyordu. Ancak İtalyan kaynakları, dağıtıldığı açıklanan tarihten sonra da, Brüksel’de yapılan “Süper NATO” toplantısına Fransa kontr-gerillasının temsilcisinin katıldığını söylüyor.

İspanya: Bir İtalyan Gladio üyesi, İspanya televizyonunda yaptığı açıklamada, 1966 yılında Kanarya Adaları’nda Amerikan askerleri tarafından İspanyollarla birlikte eğitim gördüklerini söyleyerek, İspanya’da kontr-gerilla örgütlenmesinin varlığını duyurdu. 1994 yılında bir polisin yaptığı itiraflar ise gerçeği reddedilemeyecek biçimde ortaya koydu. BASK Bölgesi’nin bağımsızlığı için mücadele veren ETA üyesi olduğu gerekçesiyle 1987 yılında Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL) tarafından Fransa’dan kaçırılan Basklı bir kişinin ETA ile bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu olay üzerine açılan mahkeme ve yapılan araştırmalar sonucunda, 1983-1987 yılları arasında 23 kişinin ETA üyesi olduğu gerekçesiyle GAL tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü açığa çıktı. 
Belçika: Belçika’da kontr-gerilla “Glaive” (Kılıç) adıyla 1949 yılında, İngilizler’in yardımıyla, Belçika ordusu haber alma teşkilatı SGR’nın alt birimi SDRAB’ya bağlı olarak kurulmuştu. Çekirdek kadrosu 8 aktif ve 10 emekli subaydan oluşturuldu. 

Hollanda: “Operasyon ve Keşif” adlı gizli örgüt ortaya çıkarıldı. Örgütün daha önce 1983 yılında Velp şehrinde gizli bir silah deposu ortaya çıkarılmıştı. Bu örgüt her yıl Savunma Bakanlığı’nın gizli fonundan 2 ila 4 milyon mark alıyordu. 

Yunanistan: Yunanistan kontr-gerillasının adı “Sheepskin”dir. Yunanistan hükümeti de başlangıçta kontr-gerillanın varlığını reddetti. Ancak Başbakan Papandreu, Ekim 1990’da yaptığı açıklamada, Yunanistan’da da İtalya’daki gibi bir Gladio örgütünün var olduğunu, 1984’te iktidara geldiklerinde de örgütün varlığını bildiklerini kabul etti ve o tarihte dağıtılmasını emrettiğini ileri sürdü. 

Kontr-gerilla örgütünün kuruluş anlaşması, 25 Mart 1955’te Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantin Davos ile CİA adına general Trascott arasında imzalanarak dönemin başbakanı Papagos tarafından onaylandı. 1500 kişilik birlikler, savaş halinde 3500 kişilik birlikler haline getirilebiliyordu. Silahların, cephanenin, patlayıcı maddelerin ve telsizlerin bulunduğu 800 deposu vardı.

Almanya: Almanya’da “Anti-komünist Saldırı Birliği” adını alan kontr-gerilla örgütünün başkanı, aynı zamanda 1945-1968 yılları arasında Alman İstihbarat Örgütü BND’nin de başkanlığını yapan emekli Nazi generali Reinhard Gehlen’di. Alman kontr-gerillası “Gehlen harekatı”, “Stay Behind”, “Sword” gibi adlarla da bilinmekteydi. 1950 yılında kurulan “Alman Gençlik Örgütü (BDJ)” de bu nitelikteydi. Örgütün eski ajanlarından Dieter von Glahn, basına BDJ’nin CIA tarafından finanse edilen çok sayıdaki örgütten biri olduğunu açıklamıştı. Almanya ve Avusturya SS üyeleri bu örgüt içinde yer alıyor. 
İsviçre: İsviçre’nin kontr-gerillası 1950 yılında “Gizli Müdafaa Örgütü” adıyla kurulmuştu. Yapılan araştırma sonucunda örgütün İsviçre vatandaşlarının 1/6’sı yani 900 bin İsviçreli hakkında rapor tuttuğu ortaya çıkarıldı. Örgüt, İsviçre Genelkurmaylığı’na bağlı istihbarat örgütü “Haber ve Savunma Servisi (UNA)”ya bağlı olarak çalışmaktaydı. NATO üyesi olmamasına rağmen İsviçre kontr-gerillasının yöneticileri de Belçika’daki Süper NATO toplantılarına katılıyordu. 

İsviçre parlamentosunda kurulan soruşturma komisyonu, “Proje 26 (P-26)” adlı bir gizli örgütü ve İsviçre’nin çeşitli bölgelerinde bu örgüte ait modern silah ve patlayıcıların bulunduğu depoları ortaya çıkardı. P-26 üyelerinin adı açıklanmayan bir ülkede eğitim gördükleri ve İsviçre ordusunda kullanılmayan, gizli NATO örgütlerinde bulunan telsizleri .
Türkiye’de ilk kez resmi açıklamayı Ecevit yapmıştı. “Erzurum ziyaretinde, MHP il Başkanın “ Özel Harp Dairesinden” (ÖHD) olduğunu öğrendiğinde, zamanın Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’e ÖHD’sini soruyor. Evren böyle bir dairenin olduğunu, kabul ediyor. Ecevit bütçesini, harcamalarını sorduğunda, Evren bunun gizli olduğunu söylüyor. Türkiye Gladio’suyla ilgili en geniş resmi açıklama bundan öteye geçmiş değil. Başta altı çizildiği gibi, Susurluk ve sonrası ve en son Şemdinli olayları ya” münferit”, ya “çete”, ya da Çakıcı- Çatlı-Kırcı,, ilişkileri eylemlerinde olduğu gibi, mafya veya ülkücü mafya olarak büyük resimden kopartılıp özelleştirilmiştir. 
Türkiye Gladiosu, kont gerilla, Özel Harp Dairesi... adı ne zaman olmuş ise, bu yapı bugün ne durumdadır. Bu sorunun yanıtı hala verilmiş değildir. Bu yapının ortaya çıkartılmasının üstüne gidilmemektedir. 
NATO, CIA açısından İtalya’dan daha önemsiz bir ülke olmadığımız kesin. Gladio’nun Türkiye yapılanması, farz edelim ki, İtalya’dan daha geri bile olsa. İtalya’da ortaya çıkanları veri almak gerekirse; En azından şu sorulara yanıt aranmak gerekiyor:
- Paramileiter yapılanma kimler tarafından oluşturuldu, kimler yer aldı. ( Çatlı’nın Latin Amerika ülkelerindeki askeri eğitimi)
- Yerel örgütler, sivil istihbarat ağı nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur. ( Komünizmle mücadele dernekleri, Ülkü Ocakları, MHP... bu fotoğrafta nasıl yer almıştır)
- Silah depoları, kontrgerilla yapılanmasının sivil ve resmi yapılanması ( Hizbullah, İslami Cihat yeşil kuşak projesi çerçevesinde kurulmuş olmasın, TİT,, ETKO ... gibi sivil görünümlü yarı resmi terör örgütleri veya JİTEM, Çiller Özel Örgütü gibi resmi ama illegal örgütler...) 
- Mafya, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kara para, yasadışı ekonomik faaliyetlerin Gladio yapısı içindeki yeri
Son soru aynı zamanda ilk soru: Türkiye’nin Gladio’suna ne oldu?