Seçmen Üçlü Koalisyonu İşaret Etti


7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin mağlubu Ak Parti’dir. Bu yenilginin müsebbibi de CB Recep Tayyip Erdoğan’dır.  Seçimin  galipleri  CHP, MHP ve HDP’dir.
Ak Parti’nin en az bir seçim dönemi dinlenmesi gereklidir. Çünkü 29 Ocak 2009’da Davos’ta “One Minute”den beri Ak Parti baş aşağı gitmekte ve her geçen gün memleketi yönetme kabiliyetini kaybetmektedir.
12 Eylül 2010 Anayasa değişiklikleri ile son demokratik atağını yapmış; sonra bir büyüye çarpılmış gibi,  yolsuzluğa, hukuksuzluğa, kibre, despotlaşmaya gömülmüştür. Arkasından 17/25 (2013) hırsızlık olayları ile  hırsızları koruma damgasını yemiştir.  10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanı seçimi ile beraber, Parti  çatal kazık sürecine girmiş, Saray’dan kumandalı hale gelmiştir.  Böyle bir partinin memleketi yönetebilmesi mümkün değildir. 

7 Haziran Seçimi ile  Türkiye halkı bu yönetimden kurtulma fırsatını yakalamıştır. CHP; MHP ve HDP’nin bu fırsatı değerlendirmesi şarttır. Bu üç partinin, bir konu dışında,  program ve siyasi duruş bakımından birbirlerinden farkı yoktur.   Yalnızca Kürt sorununda aralarında farklılık olduğu sanısı vardır. 

Bu tamamen bir sanrıdır. Sorun çözülmek üzere CHP, MHP ve HDP’nin  avuçlarında beklemektedir.  İki yıldan fazla bir zamandır  süregelen çatışmasızlık hali sorunun çözülmesi için sağlam bir temelin varlığının kanıtıdır.
Aslında, yüzyıldır çözülememiş bir konu Üçlü Koalisyon tarafından çözülebilecektir. Koalisyon ortakları, dikkatlice baktıkları takdirde, her birinin   ayaklarına  gelmiş birer  altın top olduğunu göreceklerdir.
Toplardan en değerlisi MHP’nin önünde durmaktadır. MHP önüne gelen topa vurduğu anda merkez sağın ana partisi olacaktır. Çözümün getirisi ve şerefinde en büyük pay MHP’ye düşecektir. Elbette çözümden CHP ve HDP de kendilerine düşecek siyasi getiri ve onurdan paylarını alacaklardır.
Kürt sorununun çözümü, hakiki bir demokrasi ile temel hak ve özgürlükler meselesidir…

7 Haziran  seçimi göstermiştir ki, Kürt seçmenle Türk ve başka soydan gelen milyonlarca seçmen, oylarını  HDP’de toplamıştır.
Cesaretle ve ferasetle girişilecek Üçlü Koalisyon inşası, son zamanlarda despotik bir kimliğe bürünen Türkiye’yi,  demokrasi, özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğünün serpilip yeşerdiği bir memleket haline getirecektir.

CHP, MHP ve HDP’nin Üçlü Koalisyonu kurmaları, Türkiye halkına karşı vazgeçilmez Borçlarıdır.