ON örgüt birleşmişİstiklal caddesi patlaması, derken bu sabah Brüksel patlamaları…

Terör katliamları zinciri devam ediyor; ‘dünyanın şaftı kayıyor’!

Devletler önce kendilerine bakmalılar! Kimler hangi haltları yaparak bu noktalara geldik!

Sovyetlerin Afganistan’ı işgalinden baba oğul Bushların Irak işgalleri ve Libya’dan Suriye’ye uzanan haltların hesap defterleri bunlar! Ve hiçbir gerekçe, bir insanlık suçu olan terörü mazur gösteremez!

Ölenler yine halklar!

Bu can sıkıntı içerisinde bir başka can sıkıntısı konuyu yazmaya çalışacağım.

Medyada on gün kadar önce aralarında PKK’nin de olduğu 10 örgütün bir araya gelerek “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adında bir yapı kurdukları haberi yer aldı.

Haberi okuduğumda, gerçek olabileceğine inanmadım. Her ne kadar PKK’nin 20. yy’den kalma ve bugünün karşılığı olmayan ideolojik formasyonlara sahip olduğunu bilsem de, bu kadar arkaik bir konumda olacağına ihtimal vermedim.

Her ne kadar 7 Haziran seçimleri sonunda HDP 80 milletvekili çıkarmasına rağmen, Kandil’den “Halk savaşının koşulları oluştu” gibi çağdışı kalmış siyasal şiddet beyanatları verilmiş olsa da, PKK’nin bu amip yapılarla bir araya geleceğine ihtimal vermedim.

Her ne kadar 1848’lerin Avrupa Barikat savaşları veya 1871 Paris Komünü anlayışını günümüze uyarlarcasına ‘özyönetim ilan ettik, hendeklerle de savunma hatları oluşturduk’ kalkışmalarıyla anakronizmin uçurumuna düşülerek, PKK’nin tam da Erdoğan’ın istediği noktaya geldiğini görsek de, yine de PKK’nin bu örgütlerle bir araya gelerek yeni bir yapı kuracaklarına ihtimal vermedim.

Ancak haber doğruydu.

Birçok haber sitesinde yer aldığı gibi, T24 sitesinin Dicle Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre:

“PKK (Kürdistan İşçi Partisi)

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti)

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist)

THKP-C/MLSPB (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi / Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği)

MKP (Maoist Komünist Partisi)

TKEP-LENİNİST (Türkiye Komünist Emek Partisi / Leninist)

TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği)

DKP (Devrimci Komünarlar Partisi)

Devrimci Karargâh

Proleter Devrimciler Koordinasyonu”

adlı örgütler “Halkların Birleşik Devrim Hareketi”ni kurmuşlar.

PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan “Bugün burada faşizmi kahredecek, halklarımız için ise yeni bir umut ışığı olacak bir bilgiyi paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz” diyerek kuruluş bildirgesini okumuş.

Yukarıda açılımlarıyla verdiğimiz örgüt adlarına bakar mısınız? Faşizmin kahrı, halkların umudu olacaklarmış!

Kalkan’ın okuduğu bildirinin tarihini silin, dersiniz ki, bu bildiri 1976 ile 1980 yılları arasında yayınlanmıştır!

Ancak yıl 2016.

İki kutuplu dünya yıkılmış! Yani sosyalist toplumlar yıkılmış!

Bilgi çağı, küreselleşme, postmodernizm gibi olgular yaşanıyor.

Felsefede, sosyolojide, iktisatta, siyaset tarihinde yeni durumların ortaya çıkardığı bambaşka konular tartışılıyor. İnsan profilleri ve kültürleri değişiyor.

Evet, kapitalizm ve bunun ürettiği yığınlarca sorun var ama bunun alternatifinin o bilinen/uygulanan sosyalizm olmadığı çok açık.

Dünyada sınıf çelişkilerini baskılayan kimlik çelişkileri öne çıkmış vb. Ulus devletlerin demokratikleşme anlamında güç paylaşımına evrilmesiyle buna direnmesi arasında uzun vadeye yayılacak çatışmalar yaşanıyor.

İnsanlar veya örgütler şu veya bu şekilde inançlara, ideolojilere sahip olabilirler. Leninist falan, Maoist filan örgütler olabilir.

Sorun bu değil.

Ancak bu haber başka bir fiili durumun ifadesi ve benim için hem şaşırtıcı hem de çok önemli bir ipucunu içeriyor!

PKK’nin bu örgütlerle bir araya gelmesi ve bunu matah bir durummuş gibi ilan etmesi, PKK’nin arkaik dünyadan bırakın koptuğunu, daha bir battığını gösteriyor! Bu bir gerilemedir ve şaşırtıcıdır!

Ancak daha önemlisi, bu durum, PKK’nin marjinalleşmesinin işaretidir. Bu Kürt siyasi hareketi için önemli bir ipucu vermektedir. Yani Kürt siyasi hareketi, olduğu şekliyle devam edemez ve yeni arayışlara kapı aralanabilir(mi?)

İkincisi, Halkların Birleşik Devrim Hareketi adı altında bir araya gelen bu yapının motor gücü PKK’dir. PKK’nin bu küçük ama silahlı örgütlerle bir araya gelmesinin amacının, özellikle Türkiye’nin Batı’sında daha çok ve daha etkili terör eylemleri yapmak amacıyla olduğunu sanıyorum.

HDP’nin açtığı siyasi alan ve ulaştığı oy potansiyeli üzerinden yürütülen muhalefetin önü kimler tarafından kesildi? Erdoğan’ın HDP’yi bitirme planına uygun nesnel koşulların oluşturulmasına kimler katkı sundu?

Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci’ye bir söyleşide: “Bu noktadan baktığınızda Cemil Bayık’ın ‘Temel hedefimiz Erdoğan ve AKP’nin devrilmesi’ sözleri ne ifade ediyor?”  diye soruluyor.

Ekinci şu cevabı veriyor: “Senin (Bayık’ı kastediyor) gücün buna yetmez evladım! Senin bunu böyle söylemiş olman neye yarar? Bunu söyleyecek kişinin siyasi bakımdan gücü olması lazım. Siyasi güç de HDP’de. O zaman sen, HDP’nin elini kolunu serbest bırakacaksın. Elinde silahla böyle bir sonucu elde edemezsin.”

Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ve Kürt sorunu, farklı bir evreye girmek üzere diye düşünüyorum.