DDA halkın şeffaf cumhurbaşkanını istiyorTürkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir hareketiz.

 

Denge ve Denetleme Ağı(DDA) kendini böyle tanımlıyor. Genelde birbirinden farklı olan alanlarda faaliyet gösteren 155 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu ve yaklaşık iki yıldır çalışmalarını sürdüren bir hareketin adı DDA. Demokrasilerde denge ve denetleme ve özellikle anayasalarda kuvvetler ayrılığının öneminin altını çizen DDA. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarının yardım ve bağışlarının ve harcamalarının yasa ve ahlak kurallarıyla uyumlu olmasının sağlanması için bir imza kampanyası başlattı. Bu metni imzalamak içinchange.org’u tıklamanız yeterli olacaktır.

 

İşte o metni aynen paylaşıyorum.

 

 

10 ADIMDA HALKIN ŞEFFAF CUMHURBAŞKANI

 

İlk kez ülkemizin Cumhurbaşkanı’nı seçmek için 10 Ağustos 2014 tarihinde sandık başına gideceğiz. Bundan sonra Cumhurbaşkanı’nı Meclis yerine halk seçeceği için, Cumhurbaşkanı ile halkın arasında doğrudan bir ilişki, kurulacak. Cumhurbaşkanı etik olarak vatandaşlara karşı sorumlu ve hesap verebilir bir konumda olacak. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı ile halk arasında güven inşasının kampanya süreciyle birlikte oluşması çok önemli. Seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kampanya bağışlarını ve yardımlarını toplarken ve harcamalarını yaparken şeffaf olması ve bunun için adayların gönüllü olarak girişimde bulunması, bu güvenin sağlanmasında ilk adım olacaktır.

 

Bu seçimlerde, adaylar kamu yardımı almayacaklar.Tüzel kişilerden(şirket, sendika, vakıf, dernek gibi oluşumlar) bağış ve yardım alamayacaklar.Siyasi partiler de, tüzel kişiliğe sahip olduklarından, adaylara finansman desteği sağlayamayacaklar. Adaylar, sadece kendilerini destekleyen vatandaşlardan bağış ve yardım kabul edebilecekler. Vatandaşlar, seçtikleri Cumhurbaşkanı adayının bağışlarını ve yardımlarını kimlerden topladığını ve nasıl harcadığını bildikleri takdirde, Cumhurbaşkanı’nın göreve geldiğinde, kampanyasına bağış yapan nüfuz sahibi kişilerin çıkarlarına göre mi yoksa halkın ihtiyaçlarına göre mi karar aldığını izleme imkanına sahip olacaklardır. Kampanya finansmanının şeffaflığının sağlandığı bir seçimde, vatandaşlar oylarını daha bilinçli kullanacaklardır.

 

Sayın Cumhurbaşkanı adayları, seçim yarışının adil, eşitve hesap verebilir olması için, sizleri aşağıdaki 10 adımı, kampanyalarınızda gönüllü olarak uygulamaya çağırıyoruz:

 

1) Aldığınız nakdi bağışları ve yardımları ve kampanya harcamalarınızı kamuoyu ile paylaşmak için bir internet sitesi oluşturun.

 

2) Bağışçılarınızın kimler olduğunu, mesleki statülerini, nerede çalıştıklarını ve yaptıkları bağış miktarlarını açık bir şekilde, günlük olarak internet sitenizde paylaşın.

 

3) Mal bildiriminizi, internet sitenizde paylaşın.

 

4) Mal bildiriminde bulunurken varsa, yurt içi, yurt dışı mallarınızı, hisse senetlerinizi ve ticari ortaklıklarınızı da internet sitenizde paylaşın.

 

5) Toplanan bağışları ve kampanya için yapılan harcamaları tablolar halinde günlük olarak internet sitenizde kamuoyuyla paylaşın.

 

6) Seçim hesapları ile harcamalarınıza ilişkin bilgi ve belgeleriyetkili kişiler veyaavukatlararacılığıyla kayda alın.

 

7) Seçim kampanyanız için kendi kişisel kaynaklarınızı kullanacaksanız, oluşturduğunuz bütçenin nerede, ne kadar ve nasıl kullanıldığına dair tutulan kayıtları kamuoyu ile internet sitenizde paylaşın.

 

8) Siyasi partilerin sizin için yaptığı her toplantıyı ve bu toplantıların maliyetlerinidüzenli olarak internet sitenizde kamuoyu ile paylaşın. Merkezi ve yerel idarelerin mali kaynaklarını kampanyalarınızda kullanmayın.

 

9) Seçim kampanyasının harcamalarının tek bir hesaptan yapılmasını sağlayarak kayıt dışılığı önleyin.

 

10) İnternet siteniz vatandaşların soru sorabileceği ve bilgi talep edebilecekleri bir formatta olsun. Sorulara ve bilgi taleplerine 48 saat içinde cevap verin, bunları internet sitenizde yayınlayın.