Solda bağımsız ortak adaylar ve siyasal iletişimin gerekleri

Tamer Altunay - 02/06/2007 18:32:22 (790 okunma)

Solda bağımsız ortak adaylar 
ve siyasal iletişimin gerekleri


Türkiye’nin ilk “Solda Bağımsız Ortak Adayı”, İstanbul’da yapılan toplantıyla açıklandı. Prof. Baskın Oran, İstanbul ikinci bölgeden bağımsız milletvekili adayı… Oran’a çok sayıda, farklı etnik kökenden ve politik oluşumdan kişi destek veriyor. Bu iyi bir gelişme, çünkü TBMM’de “ezilmiş ve dışlanmışların” sesinin duyurulabilmesinin ihtimali bile güzel…

Adaylık açıklaması için düzenlenen basın toplantısında, Prof. Oran toplumsal kesimleri olabildiğince kuşatan bir sunum gerçekleştirdi. Ana ve alt başlıkları iyi çalışılmış bu sunumdan da anlaşılıyor ki, kampanyanın gövdesini bu yaklaşım ve dillendirilen olgular oluşturacak.

Çeşitli siyasal kampanyalarda yer almış bir gazeteci ve iletişim uzmanı olarak, toplantının iletişim örgütlenmesine ilişkin görünümünü aktarmak ve ilerleyen günlerde yapılacak diğer toplantılara yönelik öneriler sunmak istiyorum.

Olabildiğince çok bilgi derlemek

Toplantıda, destekçiler ve basının kayıtlarının alınması için girişte bir kayıt masası oluşturulmuş ve ortaya kağıt kalem bırakılmıştı. Herkes iletişim bilgilerini yazmak için sıraya giriyor, masa yanlış konumda olduğu için girişte izdiham oluşuyordu. Kayıtlara bakıldığında maillerin, cep telefonlarının karıştığı da görülebiliyordu. 

Öneri: Bu tür toplantılarda iki dizüstü bilgisayarla görevliler kayıt alırlarsa, işlem daha hızlı yürür. Ayrıca bu destekçilerin hangi semt ve mahallede olduğuna, mesleklerine ve kampanyaya nasıl destek verebileceklerine ilişkin verilerin toplanması yararlı olurdu. Çünkü ilerleyen dönemde gönüllü örgütlenmesi büyük önem taşıyacak. Zaman ayırıp bu toplantıya katılanların da doğrudan gönüllü olabileceklerini varsayarsak, bu verilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Kamuoyuna fotoğraf sunmak

Toplantıda adayın konuştuğu masanın arkasında iyi bir kampanya duvar görseli vardı. Bu tür görsellerle TV izleyicilerinin ya da gazete okuyucularının zihninde iz bırakmak hedeflenir. Ancak masanın arkasında bulunan kişiler bu görseli büyük oranda kapattı. Toplantı sonrasında yapılan televizyon röportajları ya da fotoğraf çekimleri ise bu görselden uzak biçimde gerçekleştirildi.

Öneri: Bu tür görsellerde yer alan mesajlar, kişilerin boyları dikkate alınarak tasarlanmalı ve yine adayı destekleyen kamuoyu önderleri, yazarlar, sanatçılar, bilim insanları adayın arkasında fotoğraf vermeli. Basınla görüşmeler ise bu görseller arka plana alınarak yapılmalı.

Bir basın dosyası oluşturmak

Toplantı çıkışında basın dosyası yetersizliğiyle karşılaştık. Dosya dışında bilgilerin yüklü olduğu bir CD yoktu ve dosya sanal ortamda da yüklü değildi. Baskın Hoca toplantıda sunumuna irticalen ekler de yaptı. Bana verilen bilgiye göre, bu sırada bir ses kaydı da yapılmamış.

Öneri: Basın dosyalarında şu materyaller bulunmalı: Konuşma metni. Adayın biyografisi. Varsa ve gerek duyuluyorsa ek bilgi dosyası. Tüm bu materyal aynı zamanda bir CD içinde de toplanmalı, bu CD’ye adayın farklı görüntüleri ile kampanya görselleri de eklenmeli. Zamanla yarışan gazeteciden onlarca sayfalık metninizi yeniden yazmasını beklememeliyiz. Her gazetecinin toplantıya bir foto muhabiriyle gelmesini ve fotoğraf almasını bekleyemeyeceğimiz gibi. Yine her toplantıda ses ve görüntü kayıtları alınmalı, bunlar hem arşive hem de kampanyanın web sitesine aktarılmalı. Buradan da anlaşılabileceği gibi, kampanyanın bir web sitesi olmalı. Hatta iki site olmalı: Bağımsız adaylar için genel bir site ve her bağımsız adayın kendi kampanya sitesi. Bu tür toplantılarda medya temsilcilerine ve destekçilere iletişim ya da referans adresleri sunulmalı. Bu toplantı öncesinde bir kampanya alan adı satın alınıp, kamuoyuna duyurulabilirdi. Çünkü solda ilk bağımsız aday açıklanıyor diye çok sayıda gazeteci oradaydı. Daha sonraki toplantılarda bu kadar medya çalışanını bir arada görmek mümkün olmayabilir.

Kampanya süreci başlarken

Bağımsız bir sol adayın bu ilk basın toplantısının ardından asıl kampanya başlıyor.

Kampanya iletişimi zorlu geçecek. Zaman sınırlı. Baskın Hoca’nın zamanı kapı kapı dolaşıp, derdini anlatmaya yetmeyecektir. Sırada kampanya stratejisinin ve programının oluşturulması, mesajların ve sloganların üretilmesi; iletişim çalışmalarının örgütlenmesi; gönüllülerin bulunması, örgütlenmesi ve kampanya içeriğine ilişkin bilgilendirilmesi; yerel kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle iletişime geçilmesi; bir değil çok sayıda seçim bürosunun ve basın sözcülüğünün oluşturulması; kampanya materyallerinin (rozetler, afişler, el ilanları, çıkartmalar v.d.) finansmanının sağlanması ve üretilmesi; iletişim için interaktif yapıda bir web sitesinin tasarlanması ve çalışmaya başlaması ve benzeri çokça iş var…

Baskın Oran, konuşmasında İstanbul’un sosyolojik fotoğrafını şöyle özetliyordu:

"Burası bütün bu ezilmiş ve dışlanmış kimliklerin harman yeri. Toplumsal bir laboratuar... Türkiye'nin başka yerine gitseniz bütün bu kategorilerin bir arada olduğu başka bir yer bulamazsınız."

İşte bu laboratuarda çalışmak, iletişim kurmak, çok çaba gerektiriyor. Bu karmaşık fotoğraf içinde mesajları üretmek, iletmek gibi bir derdimiz var. 

Seçimde “DTP de bizi destekler ve nasıl olsa kazanırız” kolaycılığına düşmemek gerek. Hiçbir seçimde oylar çantada keklik varsayılamaz. Bu“sosyolojik laboratuarda” iyi iş yapmak, doğru dürüst bir kampanya örgütlemek, Baskın Oran’ın dediği gibi, “Yeni bir insanlık ahlakı, yeni bir kamu vicdanı yaratmak” ve bunu meclise taşımak için hepimize iş düşüyor.