NOEL ANANIN OCAĞIMIZA KOYDUĞU HEDİYE PAKETİ…

 

NOEL ANANIN OCAĞIMIZA KOYDUĞU HEDİYE PAKETİ…

 

NASA Mars’ta hayat izlerine rastlamış…

Maya takvimine inanan safdilleri kazıklayan mafyalar türemiş…

Ciddi ciddi “Kıyamet Kopacağına” inanan binlerce insan O GÜN (Kıyametten etkilenmeyeceği ve kurtarıcı Mesih’in geleceği sanılan) Şirince’de olmak için seyahat acentalarına akın ediyormuş…

KIYAMET KOPACAKMIŞ!..

Bizim umurumuzda değil!... (şimdilerde) bizim tek derdimiz, Noel Anamızın ocağımıza bıraktığı PAKET…

“2013-2015 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI” adı altında geleceğimizi paketleyen, (analı kızlı) hükümetlerimize göre, (bu paket sayesinde!) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve dışa bağımlılığı azaltmak, yurt içi tasarrufları artırmak, tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmek” sağlanacakmış(!) Ve daha bir sürü SÜSLÜ LAF’la parlattıkları PAKET’i, Yeni Yıl Hediyesi olarak ocağımıza diktiler (Noel Baba hediye paketleri’ni şömineye bırakır ya; ha şömine, ha ocak!) 

Bizim hükümetin YEREL diye tanımlandığı bu Uzun PAKET’i okuyup anlamak için boşuna yırtınmayın, sonu zaten belli… İyisi mi ben sizin için durumu ÖZETLEYİM!..  

Temel Hedef, bizim değil; Yeşil Sermaye ve buradaki işbirlikçilerinin refah seviyesinin artırılmasıdır…

Paket’e göre, “2010 yılında en yüksek artış gösteren sektörlerin başında  ticaret-turizm gelmektedir… Diğer bir deyişle TÜKETİM…

Bu başarıda(!) hiç kuşkusuz ki teker teker bireyler olarak bizim de katkımız çok büyük. Bir yandan, (bize dayatılan) “Üretme, Tüket” modeline canı gönülden katılırken; diğer yandan da TÜKENİYORUZ! diye feryat etmemizin kara ironisini göremiyoruz…

Paketi hazırlayanlar sağ olsun ( ya da, iyi saate olsunlar!) bizimkilerin hala net olarak açıklayamadığı nüfusumuzu ele veren rakamlar sıralamışlar…

Hane halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre 2011 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan sivil nüfus (çalışma çağındaki nüfus) 215,721 kişi olarak saptanırken, istihdam edilen kişi sayısı ise 97,103’e ulaşmıştır.”  Bu 215.721 kişiye 15 yaş altındakileri; vatandaş olmayanları ve kayıtlı/kayıtsız yabancı işgücünü de ekleyin, sonucu kolayca bulursunuz…

Program döneminde büyümenin; 2013 yılında %3.6, 2014 yılında %4.2, 2015 yılında %4.6 olmak üzere, ortalama büyümenin %4.2 düzeyine ulaşması ve kişi başına düşen GSYİH’nın dönem sonunda 17,033 dolara yükselmesi beklenmekteymiş. 2011 yılında 3,817 milyon TL olarak hesaplanan özel tüketim harcamalarının 2012 yılında 4,307 milyon TL ve dönem sonunda 5,720 milyon TL, özel sabit sermaye yatırımlarının ise yıllık ortalama %6.0 artarak 976 milyon TL’den 1,358 milyon TL düzeyine ulaşması hedeflendiğine göre, özel tüketim harcamaları ile özel sabit sermaye yatırımları katlanacak artacaktır…

Orta sınıf fakirleştirilirken bu nasıl mı olacak?.. 

Tüm yatırım ihalelerini (ve bütçesini) hortumlayacak olan Yeşil Sermaye ve  onun taşeronu burjuvamiz ile onların bürokrasisini sürdürecek olan Yerel(!) Yöneticilerimiz ile işbirlikçileri, yükselen  GSYİH’nin üçte ikisini paylaşırken; vatandaşa da üçün biri bırakılacak… Bozdur bozdur harcayın…

Ama korkmayın; bizi dize getiremezler!..

Varsın memleketin doğasını, canlılarını tüketsinler; varsın donumuza kadar her şeyimizi satsınlar… Umurunuzda olmasın!...

Biz tükeninceye dek, tüketmeye devam edeceğiz…