‘Evet ya da Hayır Demek Fark Etmez’ Diyenler...


Referandumda evet demek, nasıl bir sonuç doğurur

EVET demek, Türkiye toplumunu tek bir adamın keyfi yönetimine mahkûm etmek demektir.

EVET demek, yasama, yürütme ve yargı erklerini bir bütün olarak muktedirin emrine vermektir.

EVET demek, muktedirin tek başına çıkaracağı Başkanlık kararnameleriyle ülkeyi yönetmesine izin vermektir.

EVET demek, Reisin istediği zaman OHAL ilan etmesini ve ülkeyi KHK’lerle yönetmesini kabul etmek demektir. 

EVET demekle, tek başına OHAL ilan edebilen muktedirin KHK’lerle, itirazı hakkı olmadan, bütün siyasi partileri kapatmasına ve Parti-Devleti kurmasına olanak tanımak demektir.  

EVET demek, muktedirin devlet adına yaptığı eylemlerin, icraat ve harcamaların denetlenemez olduğuna olur vermektir.

EVET demek, Devletin herhangi bir mala,  fabrikaya ya da işyerine el koymasına ve bu kuruluşlara kayyum atayarak yönetmesine olanak tanımaktır.

EVET demek, Devletin istediği memuru hiçbir hak tanımadan görevden atabilmesine izin vermektir. EVET demek, Devletin herhangi bir sivil toplum örgütünü, sendikayı ya da bir vakfı kapatmasına rıza göstermektir. 

EVET demek, Devletin seçilmiş bir Belediye Başkanını görevden almasını ve yerine kayyum atamasını itiraz etmeden kabul etmektir.

EVET demek, özgürce örgütlenmenin, toplantı ve gösteri yapmanın, topluca hak aramanın yasaklandığı bir düzenin kurulmasına muvafakat etmektir.
EVET demek, Devletin hiçbir neden göstermeden istediği gazeteye el koymasına,  gazetecileri işten attırmasına ya da tutuklatmasına rıza göstermektir.