Niçin EVET diyorum

 Tarık Ziya Ekinci - 08/09/2010 17:51:44 (1307 okunma)Niçin EVET diyorum 

Anayasa referandumu için, özgür ve akılcı düşünmeye ambargo konulan, sapla samanın birbirine karıştığı ve sol adına entelektüel terör estirilen bir ortamda oy kullanacağız.

Hayatının 50 yılını sosyalizme ve işçi sınıfı mücadelesine adamış emektarım. Sol adına yapılan bugünkü akıl almaz spekülasyonları görmekten derin üzüntü duyuyorum. Gerçek bir solcu sözde bağımsızlıktan yana ama özde ulusalcı komplo teorileri üreterek karar almaz, almamalıdır. Sosyalist birey giriştiği her sosyal ve siyasal eylemde emekçilerin ve emeğin özgürleşmesi doğrultusunda hareket eder.

Kendinde sosyalizm adına söz söylemek ve düşünce üretmek hakkını görenler her şeyden evvel içinde bulundukları somut durumun somut çözümlemesini yapmak zorundadırlar. Unutmamak gerekir ki, Türkiye bugün 12 Eylül faşizminin ürünü olan bir anayasa ile yönetiliyor. Bu anayasanın kurduğu düzen yüksek yargı bürokrasisiyle bütünleşen militarist bir vesayet rejimidir. Toplumumuz her türlü değişimi engelleyen bu vesayet rejiminden kurtulmadan Türkiye aydınlığa çıkamaz ve emekçilerin istemleri gerçekleşemez. Bunun için her şeyden önce 12 Eylül anayasasından kurtulmak gerekir.

Oysa bugünkü vesayet rejimini koruyan Anayasa Mahkemesi, hukuk dışı yorumlarla, Anayasanın değiştirilmesinin teklif dahi edilmesini yasaklayan maddeleriyle dolaylı bağ kurarak her türlü değişiklik önerilerini denetlemek ve iptal etmek içtihadını kurmuştur. Bu yapı değişmeden ne anayasa maddelerini değiştirmek ne de yeni bir anayasa yapmak mümkündür.

· Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştirdiği ve 12 Eylül Anayasası’nı ilga ederek yeni bir anayasa yapabilmenin önünü açtığı için anayasa değişiklik paketine EVET diyorum.

· Militarizmi etkisizleştirecek ve darbeci özlemlere son verecek Ergenekon vb. davalarla bağlantılı yargı sürecini durdurmak isteyen HSYK’nın yapısını demokratikleştireceği için anayasa değişiklik paketine EVET diyorum.

· Askeri yargı alanını daralttığı, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını yasakladığı, Kuvvet Komutanları ile Genelkurmay Başkanlarının fiilen yargılanamaz durumuna son verdiği için değişiklik paketine EVET diyorum.

· İşçi sınıfının yıllardır uğrunda mücadele ettiği ‘Siyasal grev ve dayanışma grevini’ getireceği için değişiklik paketine EVET diyorum.

· Memurlara ‘toplu sözleşme hakkı’ getirdiği için değişikliğe EVET diyorum.

· Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirdiği için EVET diyorum.

· Bireylerin idareyle ihtilaflarının kısa yoldan çözülmesine olanak sağlayan ‘Kamu Denetçiliği’ kurumunu ihdas ettiği için değişiklik paketine EVETdiyorum.

· Referandumda HAYIR oylarının üstün gelmesi halinde AKP’nin seçimleri kaybetmesi ve CHP – MHP ortak hükümetinin kurulması kaçınılmazdır. Türkiye’de ulusalcı, faşist bir hükümetin kurulmasını önlemek için değişiklik paketine EVET diyorum.

· Son olarak, salt AKP’ye muhalefet etmek amacı ile, toplumun önünü açan ve yeni bir anayasa yapılmasına olanak sağlayan değişiklikleri göz ardı ederek sözde solculuk adına entelektüel terör estiren ve herkesi değişiklik paketine karşı çıkmaya zorlayan zihniyeti protesto etmek için değişiklik paketine EVET diyorum.

*EDP basın toplantısına gönderdiğim mesaj