Yarından sonra ne olacak* Yeni Sadrazam biat yemini ederek vazifeye başlayacak.
* Yüce Meclis, Hükumet ve yüce yargımız zatı şahanenin emirleri
altında tek bir iradeye tabi olarak vazifelerini emirle ifa
edeceklerdir.
*Dış siyasetimiz hükumetin elinden alınacak Saray erkanının emriyle
yürütülecek. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bilumum küffara hadleri
bildirilecek.
*Ekonomiye yön veren kurumlar Saraydaki uzmanların emri altında çalışacaklar.
* İç siyasetimiz bütün vatandaşların Saraydan neşet edecek günlük
emirlere göre tanzim edilecek, emirlere muhalif hareket edenlerin
icabına bakılacak.
*Hiç kimse kendi başına konuşmak, düşünce açıklamak, yazı yazmak,
toplantı ve gösteri yapmak hakkına haiz değildir. Bu kurala aykırı
hareket edenlerin hayatı cehenneme dönecek.
*AKP, MHP ve CHP işbirliği yaparak Kürtleri ıslah edecekler.
*Kürtlere yüce mecliste yer verilmeyecek.
*Yüce meclise girmek isteyen Kürtlere AKP, CHP ve MHP militanları
tarafından öyle bir ders verilecek ki bir daha zinhar bu göreve talip
olma küstahlığında bulunmaya cesaret edemeyecekler.
* Kürt düşmanlığı resmiyet kazanacak, Batı'daki Kürt öğrencilere, Kürt
işçi ve esnafa dayak atmak mukaddes bir vazife olacak.
*Amed Spor mensuplarına müsabakalarda dayak atmak bir hak ve vazife
olarak tanınacak, buna itiraz eden tek bir kişi dahi olsa federasyon
Amed Sporu sorumlu tutacak ve en ağır şekilde cezalandıracak.
*Keyfiyet yüce Türk demokratlarına saygıyla arz olunur.