7 Haziran Seçimleri ve Sivil Denetim

Seçimler sadece iktidar mücadelesinin yaşandığı süreçler değildir, aynı zamanda demokratik ilişkilerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına da  katkıda bulunurlar.

Her seçim rekabete girenlerin fikirlerini, örgütlerini ve en önemlisi kitle bağlarını test ettikleri bir tür demokrasi sınavıdır.

Barış içinde yaşayan, siyasetin sadece topluma ve yaşadığımız dünyaya katkı için yapıldığı coğrafyalarda şölendir aynı zamanda seçimler.

Fikirlerin çatıştığı ,insanların daha iyiyi güzeli gerçekleştirmek için rekabet ettiği uzun soluklu bir koşunun finalidir.

Siyaset hızdan çok deneyimdir, kurumsallaşmadır, insanları,toplumları değişime inandırmak,  her şeyin daha iyi olacağı bir gelecek umudunu bu günden inşa etmeye başlamaktır. İşte seçimler yeni umutlar ile yeni bir yaşam inşasının alanlara çıktığı, kadınların ,erkeklerin kimi zaman çocukların elinde bir yol işaretidir.

Bizlerin ve gelecek kuşakların nasıl bir siyasi-ekolojik çevrede yaşayacaklarını belirleyecek herhangi bir seçimde şu yada bu şekilde rol almak , yasa ve yönetmeliklerden haberdar bir yurttaş olarak sandıkların denetimine katkıda bulunmak çok önemlidir.

Çoğumuzca bilindiği üzere denetim ve kontrol olmadan bireysel ve toplumsal hayatlar sürdürülemez. Siyasal seçimlerin sağlıklı yapılması, gizli oy açık sayım ilkelerine titizlikle uyulması hem siyasal partilerin gözetimiyle hem de her türlü sivil kuruluşların denetimiyle mümkün olacaktır.

Siyasal seçimlerin kurallara uygun yapılması sadece siyasi partilerin kontrolüne bırakılamayacak kadar önemlidir.

Sivil denetimin özverili başarılı örnekleri arttıkça demokrasi gelişecek tabana yayılacaktır. Ayrıca siyasi partilerin hasımlık derecesinde düşmanlık üzerinden siyaset yapmaya çalışılan bizimki gibi  ülkelerde ,hem doğrudan siyasetin merkezinde hem de çatışmanın dışından üçüncü bir göz olarak var olmaya çalışmak  demokratik katılımın önünü açabilecek önemli olanaklar yaratacaktır.

Tüm yukarıda saydığım nedenlerle ister bir siyasal parti kanalından ister bulunduğunuz mahallede gücünüz, parti örgütünüz yoksa “Oy ve Ötesi Derneği”(http://oyveotesi.org/) gibi herhangi bir sivil kuruluş ile süreçlere dahil olabilirsiniz.

Unutmayın yola çıkmak için ilk adımı atıp sokağa çıkmak gerekir.