YENİ OLAN….YENİ OLAN….


Türkiye böyle bir deney yaşamadı bugüne kadar... Bizim neslin altmışlı yıllardaki gösterileri/mitingleri, altmış öncesinin gösterileri ve seksen öncesi gösterileri inanıyorum ki sonucu belli "merkezler"de bilinen gösterilerdi... Olaylar tavına geldi mi, darbe zamanı gelecek diye bekleyenler, sonunda, hepimizi radyodan bağırtı halindeki müziklerle/marşlarla uyandırıyorlardı...

 

Bugün de bunu bekleyenler yok mu zannediyorsunuz... Yanılıyorsunuz... "Ergenekon" artıkları, "balyoz" artıkları seksen senelik vesayet rejiminden beslenen otlakçılar... Hepsi pusuda bekliyor... Ama anlamadıkları, anlamak istedikleri şey, bugünün gençleri, bizim nesillerin aymazlığını öğrendiler... Bizim çocuklarımız onlar... Babalarının, annelerinin, amcalarının nerelerde kullanıldıklarını çok iyi biliyorlar... Bunlara fırsat vermeyecek kadar akıllılar onlar... Bir de bu deneyden nasiplenmek isteyen parti, sendika, yasalarla kurulmuş örgütler vesaire var... Bunlar karşısında yeterli hassasiyet gösterildiğini sanmıyorum... Ara ara buralarda boy gösteriyor bu asalaklar da...

 

İktidarda olmanın sarhoşluğu ile, tüm ülkeyi "hazırol" vaziyetinde tutacağını sanan, bunu isteyen, "tek tip" insan yetiştirebileceğini sanan ve bu yönde toplum mühendisliğine tevessül eden Tayyip bey, yurt dışından döndü ve ayağının tozuyla, onun yokluğunda, insanların yüreklerine bir nebze ferahlık getiren açıklamaları yapan partili arkadaşlarını da çiğneyerek, o kabadayıvari açıklamalarına başladı... Bu yaptığı meydan okumadır... Bu yaptığı aymazlıktır... On senede yapılan tüm iyi şeyleri tehlikeye atmaktır... Ama o bunlara aldırmıyor..."Bana oy veren %50'ye izah edemem..." diyerek, hala Çelişkiyi tırmandırma yoluna gidiyor... Oysa yeni demokratik projelerin sinyalini vermesi; anayasadan, seçim yasasının demokratikleştirilmesinden, eğitimin radikalleşmesi değil demokratikleştirilmesinden söz etmesini beklerdim... Ben de nelerden bahsediyorum... Meşhur "balkon konuşması"ndan beri bunları yapacak adamın yerine, herkese emirler veren, insanların yatak odalarından ne yeyip ne içeceklerine kadar her şeye "çekidüzen verme"ye çalışan bir kişiliğe dönüşen insandan neler bekliyorum...

 

Bu "tek tipleştirme" mühendisinin karşısına, Kemalizmin toz tutmuş değerleriyle karşı çıkmak isteyenlere de bir kaç söz etmek gerekiyor... Cumhuriyet tarihine baksınlar... Bu cumhuriyetin tarihi, cinayetlerle, eziyetlerle, sürgünlerle, kıyımlarla doludur... "Tek tip" insan yaratamaya çalışan Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarken, "tek tip" insan yaratmak için bütün "ötekiler"i takibata uğratan, hapseden, eziyet eden, öldüren ve Cumhuriyet tarihi boyunca özgür düşünceye kelepçe vuran başka bir "tek tipçi"ye sarılmak kadar gerici bir tavır olamaz... Bırakın 20. Yüzyıl'ın tarihe karışmış her türlü küflü değerlerini... Bu küflü değerlerin yönlendirdiği hareketler bugün tarihin mezarlıklarını dolduruyor... Bugünü tanımlayan, bugünü değiştirip daha ileriye götüren, dünü değil yarını anlatan değerlere sarılın...