Amaç ve Hedef

Amaç ve  Görev

Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor. KÜYEREL bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor.

  • Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;
  • Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
  • Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
  • Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için, otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak.

HEDEF

KÜYEREL DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ Gündem yaratacak fikirleri ortaya çıkmasına yardımcı olup, şekillendirerek çözümler üretilmesine katkıda bulunmak.