BİZ KİMİZ

 

BİZ KİMİZ

 

Aralık 1995’te “Küyerel Düşünce Grubu” olarak kuruldu.
Ekim 2005 yılında  “Küyerel Düşünce Platformu” adı altında www.kuyerel.org  web  sayfası ve kuyerel@googlegroups.com  mail grubu elektronik ortamda yayınlamaya başlandı.
Web sayfası ve mail grubuyla ulaşılabilen kesimlere konu odaklı ortam sağlayan, düşünce üretimine platform oluşturan, olanak yaratan, farklı kesimlerce erişilebilir,  müzakereci bir zemin. 

Katılımcı, demokratik, çoğulcu siyaseti savunan;  militarizm, faşizm, ırkçılık, nefret söylemi hariç herkesin görüşlerini paylaşabildiği demokratik bir platform.

 

Amaç, görev

Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor.  KÜYEREL bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor 

Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;

Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;

Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için,  otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak. 

HEDEF 

Gündem yaratacak fikirleri ortaya çıkmasına yardımcı olup, şekillendirerek çözümler üretilmesine katkıda bulunmak.

 ÇALIŞMALAR   

KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995- 2015 yılları arasında değişik konu başlıkları altında 65 konferans, sempozyum düzenledi. Bu çalışmalar, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Açık Toplum Vakfı, Heinrich Böll Stiftugn Derneği, (HBSD) National Democratic Istitute (NDI), Bilgi Üniversitesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Ekonomik, Sosyal Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), İstanbul Politikalar Merkezi,(IPM) Alevi Ocakları Derneği (AOD) ile ortak çalışma ve destek olarak gerçekleştirildi.

KÜYEREL altında yürütülen  çalışmaların  daha da derinlik kazanabilmesi, genişletilerek daha verimli devam edebilmesi  için kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğu bir noktaya gelindi. Bu ihtiyaca binaen Mayıs 2010’da “Küresel ve Yerel Düşünce Derneği” (KÜYEREL)  kuruldu.

Ocak 2017'den itibaren Küyerel Düşünce Enstitüsü  ve sosyal medya, mail grubu Küyerel Düşünce Platformu çalışmaları devam ediyor.  

  

KÜYEREL ÇALIŞMALARI 

1995 Paneller

 

1-“Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim” Mehmet Altan / Erol Katırcıoğlu / Tarık Demirkan.

2- “Küreselleşme ve İdeolojik Politik Düşünce Akımları”  Etyen Mahçupyan / Ali Bayramoğlu / Halil  Berktay.

3-” Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz “ Ahmet İnsel/ Zülfü Dicleli/ Nurettin Elhüseyni.

4-“Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma İskender Savaşır / Nevval Sevindi / Celal A. Kanat.

5- “Modernite-Postmodernite; Modernizm-Postmodernizm Ali Akay / Ferhat Kentel.

6-.”Nasıl Bir Demokrasi?  Tarık Ziya Ekinci/Fatmagül Berktay / Davut Dursun / Nabi Yağcı. 
7 “Çokkültürlülük ve Demokrasi” 27 Haziran 1998, İstanbul

Konuşmacılar:

Tarık Ziya Ekinci, TİP milletvekili, yazar.

Doç. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi.

Abdurrahman Aslan, Araştırmacı-yazar.

 Ergin Cinmen, Avukat 

Ocak 1997- Şubat 2000 tarihleri arasında, "Küyerel Yayınları”  kuruldu ve aşağıdaki kitaplar yayınlandı. 

 

Küyerel Yayınları (1996-1999)

 

1-Küyerel Paneller Dizisi: Yayına hazırlayan Süleyman Talay.

2-Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi / Tarık Ziya Ekinci.

3-Meta İdeoloji- İdeolojinin Bilgi Bilimi Üzerine / Celal A Kanat.

4-Bilgi Ve İnsansal İlgiler / Jurgen Habermas, çeviri Celal A.Kanat.

5-Türkiye’den Felsefe Manzaraları (1-2) Ömer Naci Soykan.

6-Arayışlar (1) / Ömer Naci Soykan.

7-Bilgi Ve Betimlere- Pozitivizm ve Ernst Mach  Üstüne  çeviri, Ömer Naci Soykan.

8-Felsefi Soruşturmalar / Ludwig Wittgensteın, çeviri, Deniz Kanıt.

9-Demokrasi, Çokkültürlülük / Ve Bir Yargısal Serüven / Tarık Ziya Ekinci.

10-Cumhuriyetin İlk  Yıllarında  TKP ve Komintern İlişkileri – Belgelerle Bilinmeyenlerin Öyküsü-Bilal Şen.

11-Felsefe Yazıları- Bilginin Anlamı, Oluşumu ve Kaynakları / Vehbi Hacıkadiroğlu.

 12-Max Weber’de Bilim  ve Sosyoloji / Doğan Özlem.

 

Küyerel Yayınları (2010…)

 

1- “Anayasanın Özü / Felsefesi ve Anayasanın Yapılış Yöntemi”  (Birinci Baskı: Aralık 2010)

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, Doç. Dr. Yücel Sayman, Prof. Dr. Zafer Üskül, (Yar. Doç. Nur Uluşahin

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek. Editör: Hüseyin Çakır

 

2- “Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim”   (Birinci baskı Aralık 2011)

 Prof. Dr. Levent Köker / Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem/  Fikret Toksöz

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

 

2- “Yeni Anayasa Yolunda: Güney Afrika, İspanya, Almanya ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri” (Birinci baskı Aralık 2011)

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider, Prof. Dr. Carles Viver, Prof. Dr. Mithat Sancar, 

Albie Sachs, Prof. Miroslaw Wyrzykowski Prof. Dr. Turgut Tarhanlı,

Bekir Ağırdır .

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

 

3- “Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi” ( Birinci baskı Şubat 2015)

Erol Katırcıoğlu/Gülseren Onanç.

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

4“Çatışmalı Süreçler Nasıl Sona Erdirilir?” (Birinci Baskı: Kasım 2016)

Jonathan Powell / Cengiz Çandar/  Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

 

5-“Cumhurbaşkanlığı/ Başkanlık Sistemi: Nasıl Bir Sistem ve Nasıl Bir Anayasa?” (Birinci baskı Ocak 2017) 

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Zafer Üskül, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Osman Can, Yrd. Dr. Nur Uluşahin,

Doc. Dr. Öykü Didem Aydın, Doc. Dr. Bekir Berat Ozipek, Hans Peter Schneider (Almanya),

Carles Viver Pi-Suner (İspanya), Miroslaw Wyrzykowski (Polanya), Albie Sachs (Güney Afrika), Prof. Dr. Mithat Sancar, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bekir Ağırdır. Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

 

 

KÜYEREL 2008-2009 KONFERASLARI

 

1-Bir Restorasyon Öyküsü:  'Akhtamar Kilisesi'  ( Bilgi Üniversitesi katkılarıyla yapıldı.) (23 Şubat 2008, İstanbul)

Zakarya Mildanoğlu/ Mimar-Yazar. 

2-Türkiye Solu, Türkiye'yi Yönetmek  İçin  Nasıl Seçenek Olabilir?  (2 Kasım 2008)

 Prof. Dr. Fuat Keyman / Koç Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

3- “Yeni Sosyal Hareketler ve Sol “  (10 Ocak 2009, İstanbul  )  

Doç. Dr. Ferhat  Kentel / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

4-“ Solda Yeni Arayışlar” (15 Şubat 2009, İstanbul)

Prof. Dr. Burhan Şenetalar / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi “10 Aralık Hareketi” sözcüsü.

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

5-“Türkiye Ekonomisindeki Değişim ve Sol” (14 Mart  2009, İstanbul )

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

6-“Küresel Çöküşün ve Kemalizm’in Ardından Siyasetin Yeni Paradigmaları” (19 Nisan 2009, İstanbul)

Zülfü Dicleli / TKP, TBKP ve YDH eski yöneticisi, Yazar-yayıncı.

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

7- “2008 Krizi Sonrası Değişen Dinamikler ve Solda Yeni Arayışlar”( 24  Mayıs 2009, İstanbul)

Dr. Cemil Ertem / İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

8- "Solda Yeni Arayışlar"  ( 7 Haziran 2009 , İstanbul)

Nabi Yağcı / TKP, TBKP son genel sekreteri  

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

9-“Sol ve İslam-  Müslüman Sol”  (Sol – İlahiyat) ( 14 Kasım 2009, İstanbul )

Burhan Sönmez / Araştırmacı yazar.

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

10- Modernlik ve Sol” (12  Aralık  2009, İstanbul)

Doç. Dr.Besim Dellaloğlu / Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

 

KÜYEREL 2010 KONFERASLARI

11-"21. Yüzyılda Solun Alternatifi: Alternatif Bir Sol” (9 Ocak  2010, İstanbul )

Zeynep Gambetti / Boğaziçi  Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 12- “CTP’nin (KKTC) Değişim Süreci, Yenilenme ve İktidar Deneyimi” (6 Şubat 2010, İstanbul)

 Ferdi Sabit Soyer / CTP Genel başkanı ve KKTC eski Başbakanı.

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 13-"Küreselleşen Kapitalizm, Değişen Emek, Farklılaşan Sorunlar ve Sol"  (27 Mart  2010, İstanbul)

Prof. Dr. Meryem Koray / Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi.

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

14 -"Küreselleşen Ekonomi, Bilgi ve Teknoloji Çağında Yeni Sendikal Yaklaşımlar" (17 Nisan 2010, İstanbul)

Mustafa Paçal / Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter yardımcısı. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

15- “Sol ve İslam- Müslüman Sol” (24 Nisan 2010, İstanbul)

Esat Korkmaz / Alevi kültürü ve  tasavvufu araştırmacısı. 

Metin Bobaroğlu / Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu ve yöneticisi.

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

16-“Alman Sol Parti Deneyimi”  (29 Mayıs  2010, İstanbul)

Kadriye Karcı / Berlin Eyalet Parlaentosu, Sol Parti Milletvekili. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

17- “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası” 6 Kasım 2010, İstanbul (Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği katkılarıyla yapıldı.) 

1 . PANEL:  “Anayasanın Özü/ Felsefesi”

Konuşmacılar:    

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın,  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Doç. Dr. Osman Can, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 

2 . PANEL: “Anayasanın Yapılış Yöntemi”

Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu başkanı.

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Doç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 

18-  “Demokrasinin Güncel Sorunları ve Anayasa Değişikliği” 5 Haziran 2010,   (Kocaeli)

Hilal Kaplan /Yazar.

Roni Margulies/ Gazeteci-Yazar. 

Moderatör: Necati Kur.

19- “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası ve Özgürlükler”  (11 Aralık 2010, Düzce)

Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı.

Nabi Yağcı,  yazar

Hilal Kaplan, Taraf Gazetesi Yazarı.

Moderatör: Nevzat Cingirt. 

 

 

KÜYEREL 2011 KONFERANSLARI

 

20-, “Sosyalizmin Yeni Yolu?” (12 Şubat 2011, İstanbul)

Hüseyin Ergün, SODEP Genel Başkanı

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

21- “Bitişler ve Başlangıçlar” (24 Nisan 2011, İstanbul ) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)

Cemil Ertem, Yazar, 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

22- Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınlar”  (30 Nisan 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)

Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar,

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 23- “Ortadoğu’da Neler Oluyor?” (7 Mayıs 2011, İstanbul )

Soli Özel, Gazeteci-Yazar 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

24- Pasif Devrim- İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi “(Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) (21 Mayıs 2011, İstanbul )
Doç. Dr. Cihan Tuğal / Clark Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör:  Nabi Yağcı.  

 25- Kürdistan'ın Fethi ve Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan ( 4 Haziran 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)
Ahmet Kardam/ Yazar
Moderatör: Hüseyin Çakır.  

26- Özgürleşmek ve İnanmak” 11 Haziran 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) 
Doç. Dr. Aliye Çınar  / Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

27-Yeni Anayasa Yolunda;  Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri” 15 Ekim 2011, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciligi (FES) Küresel ve Yerel Düşünce Derneği ( KÜYEREL)Sosyal Demokrasi Vakfı ( SODEV)Türkiye Sosyal  Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 

Birinci Oturum :

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider.  Fedaralizm Araştırma Enstitüsü Başkanı.

Prof. Dr. Carles Viver, İspanya, Barselona Üniversitesi

Türkiye’den Yorumcu: 

Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi.

Moderatör: Şirin Payzın 

İkinci Oturum:

Albie Sachs, Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı

Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Polonya, Anayasa Mahkemesi Eski üyesi.

Türkiye’den Yorumcu:
 Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özgürlükçü Anayasa Platformu  

Moderatör: Balçiçek İlter 

Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır ( TÜSES yönetim kurulu üyesi)

Moderatör: Dilek Kurban ( TESEV dikertörü) 

28-“Yeni Anayasa'da Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim” 26  Kasım 2011, İstanbul ( Roza Luxemburg Vakfı katkılarıyla yapılmıştır)

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem  / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Fikret Toksöz  /TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü.

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesi.

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

29-“ Teşkilatı Esasiye -1921 Anayasası- ve yeni Anayasa” 22 Aralık 2011, İstanbul

Prof. Dr. Cemil Koçak /Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.  

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 

KÜYEREL 2012 KONFERANSLARI VE DİĞER ETKİNLİKLER

 

 30-“ Marksizm ve Milliyetçilik” 14 Ocak 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

Doç. Dr. Halil Berktay /Sabancı üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

31- "Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930'lar Komünistinin Günlük Hayatı,Duygu ve Düşünce Dünyası  28Ocak 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

Doç. Dr. Halil Berktay / Sabancı üniversitesi öğretim üyesi.

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

32-“Değişim Dinamiklerinin Mantığı”  11 Şubat 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

 Nabi Yağcı /Yazar 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

33-“Demokrasi ve Senfoni” 25 Şubat  2012, İstanbul

 Cem Mansur / Müzisyen 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 34-“Adil bir toplum için mücadelenin yeni aşaması üzerine düşünceler”  24 Mart 2012 ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 

Zülfü Dicleli  / Yazar/yayıncı

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

35-Yeni Anayasa Yolunda BİZ  (31 Mart 2012, İstanbul)  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla) 

Düzenleyen Kurumlar: FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu )  


1. Oturum:

Moderatör: Bekir Ağırdır.

Konuşmacılar:

Yasemin Öz (Amargi Kadın Akademisi)

Mehmet Tarhan (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu)

Murat Demirok (Altınokta Körler Derneği) 

 2. Oturum:

Moderatör: Belma Akcura.

Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)

Abdullah Cıstır  (İzmir Romanlar Derneği)

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk) 

36-“Kapitalizmin Son Krizi “ 21 Nisan 2012, İstanbul

Cemil Ertem / Kriz sonrası kapitalizmin yeni dinamikleri ve alternatif sistem seçenekleri

Mustafa Paçal / Kriz Sonrası  Yeni Sol, Yeni Sendikal Perspektifler 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

37- “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? )” 29 Nisan 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 

Konuşmacılar: Ferdan Ergut / EDP Genel Başkanı. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

38-“İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal Hareketler Üstündeki  12 Mayıs 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) Etkileri”  

"Sosyal Medya Demokrasi İlişkisi"

Yrd. Doç. Günseli Bayraktutan/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi.

"Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler İçin İmkânları ve Sınırlılıkları"

Yrd. Doç Gülüm Şener / Arel Üniversitesi öğretim üyesi.

"İnterneti Tehdit Eden Devlet ve Tekel Kıskacı"

Ali Rıza Keleş / Alternatif Bilişim Derneği

 Moderatör: Tamer Altunay

 

39.TANRI ve FELSEFE:  TEİS PERSPEKTİF   “Tanrı İnancının Temelleri” 19 Mayıs 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs 2012 Üniversitesi öğretim üyesi.

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

  

Küyerel  2013 Panel, Konferans

40- “Toplum, Kimlik ve Birey: Türkiye’de ve Batı'da Sosyal Bilimler Perspektifi” 19 Ocak 2013,  İstanbul) ((Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

Prof. Dr. Samim Akgönül/ Université de Strasbourg Üniversitesi öğretim Moderatör: Hüseyin Çakır  

41- “Günümüzde Politikanın Anlamı ve Sivil Toplum” 23 Mart 2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

Prof. Dr. Fatmagül Berktay/ İst. Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi.    

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

42-  “Kuramsal Fizikte Yöntem: Bilim nedir? Nasıl tanımlamalı?” 6 Nisan   2013, İstanbul

 Prof. Dr. Cemsinan Deliduman/ Mimarsinan Üniversitesi öğretim üyesi 

Moderatör: Hüseyin Çakır.
43
- “Osmanlıdan Cumhuriyete Eğitim, Eğitim Sistemi ve Modernleşme” .  20 Nisan 2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

Doç. Dr. Akşin Somel /Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

44- "Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek" 18 Mayıs 2013 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

Doç. Dr. Ümit Kurt/ Clark Üniversitesi öğretim üyesi. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

45- Avrupa Birliği: Ama Nasıl? Sosyal Demokrat/ Sol Bakış  (31 Mayıs- 1 Haziran 2013), İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Düzenleyen Kurumlar:  Bilgi Üniversitesi, FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu
KONFERANS:

Sunum: Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg Eyaleti Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı.

Dr. Ernst Hillebrand /Almanya

Dr. Glenn Gottfried/ İngiltere

Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Macaristan

Prof. Dr. Anna Triandafyllidou  /Yunanistan

Prof. Dr. Ayhan Kaya / Türkiye 

Moderatör: Aydın Cıngı.  

ATÖLYE ÇALIŞMALARI  (31 Mayıs 2013, İstanbul)

1. Atölye: Çoğulculuk ve İnsan haklarından Yana Avrupa

Moderötör: Doç. Dr. Esra Arsan.

2. Atölye: Sosyal ve Dayanışmacı Avrupa

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

Atölye Sonuçlarının Paylaşılması ve Forum tartışmaları  (1 Haziran 2013, İstanbul)

Sunumlar:

Bekir Ağırdır / Esra Arsan. 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

46-“Dünyadan Örnekler ve Çözüm Önerileri” (Almanya, İspanya, Fransa)  27 Eylül  2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)Düzenletenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, SODEM, KÜYEREL ve TÜSES  

 47- Katılımcı Belediyecilik- İyi Örnekler” Panel  27 Eylül  2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla) 

-İdris Lütfü Melek/ Çamlıhemşin Belediye Başkanı

-Yılmaz Topaloğlu/ Hopa, eski Belediye Başkanı

-İkbal Polat/ Bursa Nilüfer Belediyesi

-Bülent Kösmen/ Seferihisar Belediyesi

Moderatör: Onur Eryüce 
47- “Türkiye’nin Demokratikleşmesi için, Yeni Seçim Sistemi- Tartışmalar ve Öneriler” 16 Kasım 2013, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Düzenleyenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, KÜYEREL ve TÜSES 

Birinci oturum:

Konuşmacı: Prof. Dr. Wolfgang Zeh /  Almanya, eski Bundertag Genel Sekreteri

Moderatör: Mihael Meier /  Friedrich Ebert  Stiftung Türkiye Temsilcisi

 İkinci oturum:

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel/ Bahçeşehir Üniversitesi

Meral Danış Beştaş / BDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı

Adil Gür / A&G Araştırma

Yrd. Doç. Burak Cop / İstanbul Kültür Üniversitesi

Moderatör: Ercan Karakaş, CHP PM üyesi

 

Küyerel 2014 Konferansları

 

48-“Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist Partisi’nin Paralel İmhası”
 
25 Ocak 2014, İstanbul
Emel Akal / Araştırmacı Yazar
Moderatör: Hüseyin Çakır 

49-“Modernleşme   ve Otoriterleşme” 1 Mart 2014, İstanbul
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu / Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör: Hüseyin Çakır. 

50“Antep Ermenilerine ve Mallarına Ne Oldu? Antep'te Yeni Bir Zengin Sınıfın Doğuşu(1915-1922)”  10 Mayıs 2014, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)
Ümit Kurt/ Clak Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

51-“Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, Parlamenter Sisteme Etkileri”
Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL ve TÜSES  (30 Mayıs 2014)

1. oturum:

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu / Marmara Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan/ Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi
 Prof. Dr. Sibel İnceoğlu  /Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi
 Moderatör : Mehmet Durakoğlu
2. oturum:  

İdris Şahin (AK Parti Milletvekili)
Atilla Kart (CHP Milletvekili)
Faruk Bal (MHP Milletvekili) 
Bengi Yıldız (HDP Milletvekili)

Moderatör: Etem Cankurtaran 

52“Yeni Bir Türkiye: Ama Nasıl? Tarih: 1 Kasım 2014

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Burak Cop,  Kültür Üniversitesi öğretim üyesi.

Moderatör: Hüseyin Çakır

 

53- “Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi”  29 Kasım 2014, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Gülseren Onanç / CHP Parti Meclisi Üyesi,

Erol Katırcıoğlu / HDP Parti Meclisi Üyesi

Moderaör: Hüseyin Çakır

 

2015  (Ocak-Haziran) Panel, Konferanslar

 

53-“ Başka Bir Türkiye Mümkün mü? ” 24 Ocak 2015, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Ahmet Ümit /Yazar

Moderatör: Hüseyin Çakır  

54-  “Başka Bir Türkiye İçin Ekonomi Alternatifi” Düzenleyenler:  28 Şubat 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES

Doç. Dr. Selin Sayek Böke / CHP Parti Mecliisi üyesi

Moderatör: Meliha Okur/ Gazeteci 

55-  Teröristlerle Konuşmak ”Çözüm Süreci’nin neresindeyiz?  2 Nisan 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Jonathan Powell / Toni Blair’in Kuzey Irlanda  sorunu çözümü danışmanı

Cengiz Çandar / Gazeteci

Moderatör: Sefi Öngider / Editör 

56- “ Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Tercihi” 4 Nisan 2015, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES 

Prof.Dr. Levent Köker / Atlım Üniversitesi öğretim üyesi

 Prof. Dr. Oktay Uygun / Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör: Av. Adil Demirci 

57- “Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Kimi, Neyi, Niçin Seçiyoruz” 2 Mayıs 2015, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL SODEV-TÜSES 

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi

Bekir Ağırdır / KONDA Genel Müdürü

Moderatör: Mehmet Ural  

 58"Nasıl Kazandılar, Niçin Kaybettiler? " Seçim sonuçlarının siyasal yaşama yansımaları” 10 Haziran 2015 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)  Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL  SODEV ve TÜSES 

Vural Çakır / İPSOS Başkanı

Necati Özkan / Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı

Mehveş Evin / Gazeteci

Moderatör : Prof.Dr. Ahmet İnsel /  Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. 

59- "Küresel Adalet ve İnsan Hakları" 30 Ağustos 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Prof. Dr. Thomas Pogge/ Yale Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör: Doç. Dr. Ayşen Candaş/ Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. 

60- 7 Haziran- 1 Kasım Kim Kazandı? Kim Kaybetti? 4 Kasım 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Prof. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.

Bekir Ağırdır/ KONDA Genel Müdürü

Moderatör: Prof. Burhan Şenatalar/ Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Küyerel 2016 Konferansları

 

61 ,GÜNÜMÜZDE OTORİTERİZM“Otorite Krizi Çağında Meşru Bir Otorite Figürü Mümkün müdür?” (27 Şubat 2016, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla) 

Yrd. Doç. M. Ertan Kardeş / İst. Üniv. Felsefe Bölümü öğretim üyesi

Moderatör: Hüseyin Çakır

62- Kayıp Denge Sevimsiz Tercih“ Daha Çok Güvenlik Daha Az Özgürlük” 2 Nisan 2016, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi

Doç. Dr. Hikmet Kırık / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi

Moderatör: Hüseyin Çakır

63-“ Küresel ve Yerel Terör ve Terörizm” 30 Nisan 2016, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)


65-Prof. Dr. Bülent Aras / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi 27 Şubat 2016  İstanbul
Moderatör. Hüseyin Çakır

66- AİHM KARARI ve Türkiye’de İnanç Özgürlükleri 8 Mayıs 2016, Pazar

Rıza Türmen / AİHM Eski Yargıcı

Prof. Dr. Necdet Basa /  Türkiye Barolar Birliği Başdanışmanı

Namık Sofuoğlu / Avukat

Moderatör: Doğan Bermek

67-Barış Süreci Deneyimi Ve Nereden Başlanmalı 26 Kasım 2016 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Bilal Sambur / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi

Berrin Sönmez / Feminist Aktivist-Yazar

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu /Akademisyen- Yazar

Moderatör: Hüseyin Çakır

68-Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı 19 Kasım 2016 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Osman Can / Marmara Üniversitesi öğretim üyesi

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / Başkent Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör:  Ergin Cinmen

 

2017 Yılı Konferansları

 

1-“Cumhurbaşkanlığı  Sistemi  ve Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor Ne Götürüyor?”   (Tarih: 28 Ocak 2017) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Prof. Dr. Tanju Tosun / Eğe Üniversitesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Levent Korkut / Medipol Üniversitesi öğretim üyesi 

Moderatör: Hüseyin Çakır

2- Türkiye Rusya İlişkilerinin Bu Günü ve Geleceği  (11 Şubat 2017) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Cenk Başlamış:  Gazeteci/ Yazar

Moderatör: Hüseyin Çakır 

3-Türkiye’nin Demokratikleşme Hikâyesi REJİM ve SİSTEM SORUNU (Tarih:  25 Mart 2017, Cumartesi) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)
Konuşmacılar
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu/ Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi

Ümit Aktaş / Araştırmacı- Yazar

Moderatör: Av. Bahri Belen 

4- Türkiye’nin Ortadoğu İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği ( 15 Nisan 2017) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Aydın Selcen / Türkiye’nin Erbil eski Başkonsolosu

Moderatör: Mustafa Paçal

5- Referandum Sonrası Türkiye: Şimdi Ne Olacak? (Tarih: 22 Nisan 2017) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

Konuşmacılar: ( Paydaşlarla)

Bekir Ağırdır

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Morderatör: Prof. Dr. Ayşen Candaş

6- Küreselleşme ve Dördüncü Sanayi Devrimi  (1) ( 29 Nisan 2017 ) (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 Bahadır Kaleağası/  TÜSİAD  Genel Sekreteri

 Bekir Ağırdır/  TESEV Başkan Yardımcısı

 Prof. Dr. Fuat Keyman / İstanbul Politikalar Merkezi

Moderatör: Osman Ulagay/ Gazeteci-Yazar

H. Böll ile 2017 Konferansları

 

1- Kent ve Dönüşüm (İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BEM Kulübü,  Küyerel Düşünce Enstitüsü ve Heinrich Böll Vakfı)  23.Şubat 2017

Konuşmacılar:

Yrd. Doç.Dr. Emrah Altınok - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dr. Gaye Yılmaz - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Av. Can Atalay - Sosyal Haklar Derneği

Mücella Yapıcı - Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri
Doç. Dr. Gül Köksal
 - Mimar, Koruma Uzmanı, Kocaeli Dayanışma Akademisi- Haliç Dayanışması  

2-Anayasal ve Siyasal  Sosyal Olarak​  Yurttaşlık, Laiklik ve Kimlikler                                         (4 Mart 2017)

     Prof. Dr. Yücel Sayman / Medipol Üniversites öğretim üyesi

     Prof. Dr. Ferhat Kentel/ Şehir Üniversitesi

     Moderatör:  Av. Hülya Gülbahar

  -  Cumhuriyet Tarihinin Bilinmeyen Gerçekleri (11 Mart 2015)

     Prof. Dr. Ahmet Demirel / Marmara Üniversitesi öğretim üyesi.

     Moderatör : Hüseyin Çakır

 

KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995- 2015 yılları arasında değişik konu başlıkları altında 65 konferans, sempozyum düzenledi. Bu çalışmalar, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Heinrich Böll Stiftung Derneği (HBSD) Açık Toplum Vakfı, National Democratic Istitute (NDI), Bilgi Üniversitesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Ekonomik, Sosyal Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) Alevi Düşünce Ocağı,   ile ortak çalışma gerçekleştirildi. 

 

Adres: Abide-i Hürriyet Cad, No Hasat Sokak, Hasat İşmerkezi N0 2 Kat 4 Şişli 34349 İstanbul

www.kuyerel.org

e- mail. iletisim@kuyerel.org

GSM: 0506 395 3236