NABİ YAĞCI: Marx’ı Anarken, “İdeoloji Sorunu” Üstüne Düşünceler (1)

"... Marx’a, Marxizm’e yeniden dönüş savları gibi arka plân bir düşünce taşımıyorum. Bu herkesin kendi bileceği bir iştir. Tersine dünyaya ideolojik bir gözlükle bakmaksızın dünyayı yeniden anlama ve anlamlandırma arayışı içinde Marx’a ve Marxizm’e de ideolojik olmayan bir yaklaşımla bakmak istiyorum. Böyle bir bakış için Marxist olmak gerekmediği gibi sorunlara çözüm ararken ya da dünyayı yeniden yorumlarken, anlamaya çalışırken Marxizm’i tek referans kaynağı olarak görme zorunluluğu da yok bana göre. Zaten tek kaynağa bağlanma anlayışıdır ki, Marxizm’i kutsal kaynak-kutsal kitap haline sokup dogmalaştırmıştır.