Siyasi ve Ekonomik Trendler 2002-2017 Türkiye'de Çatışma Çözümlemesine Etkileri

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu'nun Değerlendirme Raporu: Siyasi ve Ekonomik Trendler 2002-2017 Türkiye'de Çatışma Çözümlemesine Etkileri (İngilizce-Türkçe)

Bu araştırma Democratic Progress Institute – (Demokratik Gelişim Enstitüsü) ne yapılmıştır.

Türk ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı bu değerlendirme, Kürt meselesine ekonomik ve siyasal ve sosyolojik bir bakış açısı ve Türkiye'de uyuşmazlıkların çözülmesi beklentisi sunmaktadır. Çoğunlukla Kürt vilayetlerinde kamu harcamalarındaki eğilimleri siyasi oylama modellerine ve yönetişim göstergelerine karşı analiz etmek için mevcut istatistiksel verileri kullanarak çalışma, Kürt meselesinin çözülmesinin tek başına ekonomik gelişmede yattığı görüşünü soruyor. Aksine, Kürt nüfusun kimlikle ilgili taleplerini ele almak için politik bir çözüm gerekmektedir. Bu rapor, DPI'nin, farklı görüş ve perspektifleri dikkate alan Türkiye'deki duruma ilişkin halihazırdaki değerlendirmesine katkıda bulunmaktadır. Bölgede ve önemli siyasi değişim döneminde uluslararası alanda çok çeşitli uzmanlar tarafından üstlenilen Kürtlerin çözüm süreci konusundaki bir takım değerlendirmelerden biridir..