2010 Konferansları

“Sol ve İslam- Müslüman Sol” (24 Nisan 2010, İstanbul)

Esat Korkmaz / Alevi kültürü ve  tasavvufu araştırmacısı.  

Metin Bobaroğlu / Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu ve yöneticisi. 

Foto: Jale Mildanoğlu

 

“Alman Sol Parti Deneyimi”  (29 Mayıs  2010, İstanbul) / 

Kadriye Karcı / Berlin Eyalet Parlaentosu, Sol Parti Milletvekili. 

 Foto:  Jale Mildanoğlu

 

Küreselleşen Kapitalizm, Değişen Emek, Farklılaşan Sorunlar ve Sol"  Prof. Dr. Meryem Koray (27 Mart  2010, İstanbul)

 Foto:  Jale Mildanoğlu

 

CTP’nin (KKTC) Değişim Süreci, Yenilenme ve İktidar Deneyimi” (6 Şubat 2010, İstanbul) 

 Ferdi Sabit Soyer / CTP Genel başkanı ve KKTC eski Başbakanı.

Foto:  Jale Mildanoğlu

 

 

-"Küreselleşen Ekonomi, Bilgi ve Teknoloji Çağında Yeni Sendikal Yaklaşımlar" (17 Nisan 2010, İstanbul) 

Mustafa Paçal / Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter yardımcısı. 

Foto:  Jale Mildanoğlu

 

 

“Anayasanın Özü/ Felsefesi- Anayasanın Yapılış Yöntemi” (6 Kasım 2010)

1. PANEL: “Anayasanın Özü/ Felsefesi" 

Moderatör: Doç. Dr. Osman Can, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

Konuşmacılar:    Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın,  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

2 . PANEL: “Anayasanın Yapılış Yöntemi”

Moderatör: Doç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu başkanı.

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.