2011 Konferansları

Pasif Devrim- İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi (21 Mayıs 2011, İstanbul )
Doç. Dr. Cihan Tuğal / Clark Üniversitesi öğretim üyesi

Moderatör:  Nabi Yağcı.  

Foto: Jale Mildanoğlu

Kürdistan'ın Fethi ve Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan ( 4 Haziran 2011, İstanbul) / Ahmet Kardam/ Yazar

Foto:  Jale Mildanoğlu

 

 

"Özgürleşmek ve İnanmak” /Doç. Dr. Aliye Çınar  (11 Haziran 2011, İstanbul) 

 Foto:  Jale Mildanoğlu

 

Yeni Anayasa Yolunda;  Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri” (15 Ekim 2011, İstanbul)

Birinci Oturum :

Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider.  Fedaralizm Araştırma Enstitüsü Başkanı.

Prof. Dr. Carles Viver, İspanya, Barselona Üniversitesi

Türkiye’den Yorumcu: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi.

Moderatör: Şirin Payzın 

İkinci Oturum:

Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

Albie Sachs, Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı

Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Polonya, Anayasa Mahkemesi Eski üyesi.

Türkiye’denYorumcu:
 Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özgürlükçü Anayasa Platformu  

Moderatör: Balçiçek İlter 

Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır ( TÜSES yönetim kurulu üyesi)

Moderatör: Dilek Kurban ( TESEV dikertörü) 

 

Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciligi (FES) Küresel ve Yerel Düşünce Derneği ( KÜYEREL)Sosyal Demokrasi Vakfı ( SODEV)Türkiye Sosyal  Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)

“Yeni Anayasa'da Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim” 26  Kasım 2011, İstanbul 

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem  / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Fikret Toksöz  /TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü.

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesi.

 

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

“ Teşkilatı Esasiye -1921 Anayasası- ve yeni Anayasa”/

Prof. Dr. Cemil Koçak (22 Aralık 2011, İstanbul)

 

 

“Sosyalizmin Yeni Yolu?” (12 Şubat 2011, İstanbul)

 

Hüseyin Ergün, SODEP Genel Başkanı

“Bitişler ve Başlangıçlar” / Cemil Ertem (24 Nisan 2011, İstanbul ) 

Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınlar”  (30 Nisan 2011, İstanbul)

 

Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar,

“Ortadoğu’da Neler Oluyor?” (7 Mayıs 2011, İstanbul )

Soli Özel, Gazeteci-Yazar