2012 Konferansları

“ Marksizm ve Milliyetçilik”/ Doç. Dr. Halil Berktay (14 Ocak 2012)  İstanbul 

 "Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930'lar Komünistinin Günlük Hayatı,Duygu ve Düşünce Dünyası " Doç.Dr. Halil Berktay 28Ocak 2012, İstanbul 

-“Değişim Dinamiklerinin Mantığı” / Nabi Yağcı /11 Şubat 2012

 

 

 

 

 

 

 Cem Mansur “Demokrasi ve Senfoni” 25 Şubat  2012, İstanbul

 

 

Konferans Tarihi: 24 Mart 2012  İstanbul'da yapıldı.

Zülfü Dicleli /Adil bir toplum için mücadelenin yeni aşaması üzerine düşünceler” 

 

 

Yeni Anayasa Yolunda BİZ  31 Mart 2012, İstanbul  

1. Oturum:

Moderatör: Bekir Ağırdır.

Konuşmacılar:

Yasemin Öz (Amargi Kadın Akademisi)

Mehmet Tarhan (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu)

Murat Demirok (Altınokta Körler Derneği) 

 2. Oturum:

Moderatör: Belma Akcura.

Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)

Abdullah Cıstır  (İzmir Romanlar Derneği) 

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk) 

Düzenleyen Kurumlar: FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu )  

Konferans Tarihi 21 Nisan 2012, İstanbul 

Cemil Ertem / Kriz sonrası kapitalizmin yeni dinamikleri ve alternatif sistem seçenekleri

Mustafa Paçal / Kriz Sonrası  Yeni Sol, Yeni Sendikal Perspektifler 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

Konferans tarihi: 29 Nisan 2012/ “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? "

Ferdan Ergut / EDP Genel Başkanı. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

Konferans Tarihi: 12 Mayıs 2012, 

[ İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal Hareketler ]

"Sosyal Medya Demokrasi İlişkisi"

Yrd. Doç. Günseli Bayraktutan/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi.

"Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler İçin İmkânları ve Sınırlılıkları"

Yrd. Doç Gülüm Şener / Arel Üniversitesi öğretim üyesi.

"İnterneti Tehdit Eden Devlet ve Tekel Kıskacı"

Ali Rıza Keleş / Alternatif Bilişim Derneği 

 Moderatör: Tamer Altunay

Konferans tarihi: 19 Mayıs 2012, İstanbul /

Doç. Dr. Aydın Topaloğlu: TANRI ve FELSEFE:  TEİS PERSPEKTİF  “Tanrı İnancının Temelleri”  

Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs 2012 Üniversitesi öğretim üyesi.

Moderatör: Hüseyin Çakır.