2016 Konferansları

 

 

“ Küresel ve Yerel Terör ve Terörizm” 
Prof. Dr. Bülent Aras / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi 

30 Nisan  2016, İstanbul'da  Friedrich Ebert Vakfı katkılarıyla  yapıldı.

Güvenlikçilik Kıskacında Demokratikleşmenin Sorunları”

Küyerel Koordinatörü Hüseyin Çakır’ın moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen ve Doç. Dr. Hikmet Kırık’ın konuşmacı olacağı “Kayıp Denge Sevimsiz Tercih: Daha Çok Güvenlik Daha Az Özgürlük” adlı konferans Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla 2 Nisan 2016, İstanbul'da yapıldı

AİHM KARARI ve Türkiye’de İnanç Özgürlükleri

Rıza Türmen / AİHM Eski Yargıcı

Prof. Dr. Necdet BasaTürkiye Barolar Birliği Başdanışmanı

Moderatör: Doğan Bermek 

Açılış: Hüseyin Çakır

Namık Sofuoğlu / Avukat 

FES, KÜYEREL, ADO ve SODEV le birlikte  8 Mayıs 2016 İstanbul'da  yapıldı,

GÜNÜMÜZDE OTORİTERİZM “Otorite Krizi Çağında Meşru Bir Otorite Figürü Mümkün müdür?”  

Yrd. Doç. M. Ertan Kardeş / İst. Üniv. Felsefe Bölümü öğretim üyesi

Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla 27 Şubat 2016, İstanbul'da yapıldı