Çatışmalı Süreçler Nasıl Sona Erdirilir ? J.Powell- C. Çandar

Jonathan Powell / Tony Blair’in Kuzey İrlanda Baş müzakerecisi

Cengiz Çandar/ Gazeteci- Yazar 

Seyfi Öngider/ Aykırı Yayınları editörü

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

Birinci Baskı: Kasım 2016, İstanbul

Ses Kayıt: Ahmet Mekin  

Ses Kayıt Çözüm: Filiz Öğretmen

ISBN: 978-605-61819-5-5

Bu konferans ve kitap Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla gerçekleşmiştir.