Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nasıl Bir Sistem Nasıl Bir Anayasa

 Yayın Editörü : Prof. Dr. Yüksel Taşkın

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay / Prof. Dr. Hüseyin Hatemi / Prof. Dr. Zafer Üskül / Prof. Dr. Levent Köker

Prof. Dr. Oktay Uygun /  Prof. Dr. Osman Can / Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / Doç. Dr. Öykü Didem Aydın

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek /Hans Peter Schneider (Almanya) /Carles Viver Pi-Suñer (İspanya)

Miroslaw Wyrzykowski (Polanya) /Albie Sachs (Güney Afrika) /  Prof. Dr. Mithat Sancar /Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Bekir Ağırdır

Küyerel Kitap Dizisi: 6

 Birinci Baskı: Ocak 2017, İstanbul

Yayına Hazırlayan: Hüseyİn Çakır 

Son Okuma : Vicdan Tarakcı

Ses Kayıt : Ahmet Mekin - Aycan Işık

Ses Kayıt Çözüm : Filiz Öğretmen - Bilge Kaytan

Baskı ve cilt : Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.

Sertifika no. : 11957

ISBN: 978-605-61819-6-2 

Bu kitap Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla gerçekleşmiştir