Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi

Gülseren Onanç / CHP Parti Meclisi Üyesi,

Erol Katırcıoğlu / HDP Parti Meclisi Üyesi 

Birinci Baskı: Şubat 2015, İstanbul

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

Ses Kayıt Çözüm: Filiz Öğretmen

Son Okuma: Tamer Altunay 

Baskı ve cilt: TOR OFSET  

ISBN: 978-605-61819-2-4 

Bu konferans ve kitap Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin

katkısıyla gerçekleşmiştir.