KÜYEREL DÜŞÜNCE GRUBU PANELLER DİZİSİ / Ocak 1997 KİTAP

KÜYEREL DÜŞÜNCE GRUBU PANELLER DİZİSİ

 

 

Küyerel Yayınları: 1                                                                

Paneller Dizisi :       1                                                               

Birinci Baskı  :Ocak 1997 

Küyerel Yayınları

Global Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.(e aittir

 

ISBN: 975-7030-00-7

Kapak : M. Selim Talay

Dizgi    : Atlantis İletişim

Baskı Cilt: Melisa Matbacılık

 

Küyerel Yayınları

Piyerlotu Cad. 47/49

Kanarya Apt. K2. D.8- Çemberlitaş İstanbul                      

                          

 

Dünya- Türkiye: Küreselleşme ve Değişim 

Küreselleşme ve İdeolojik-Politik Düşünce Akımları 

Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz 

Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma 

Modernite- Postmodernite/ Modernizm- Postmodernizim 

Nasıl Bir Demokrasi?

 

Yayına Hazırlayan:

Süleyman Talay

 

Panelistlere Dair...

 

Mehmet Altan:    Prof. İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi/ Gazeteci- Yazar

 

Erol Katırcıoğlu:  Prof. Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü

Tarık Demirkan:  Dr. İktisatçı/ Yazar- Çevirmen

Etyen Mahçupyan:     Gazeteci-Yazar

Ali Bayramoğlu:   Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü  Öğretim Üyesi/ Gazeteci- Yazar

Halil Berktay: Doç Dr. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Kürsüsü

Ahmet İnsel: Paris 1. Üniversitede Öğretim Üyesi/ Birikim Dergisi Yazı  Kurulu Üyesi

Zülfü Dicleli: Yazar- Çevirmen

Nurettin Elhüseyni :Yazar- Çevirmen

İskender Savaşır: Yazar

Nevval Sevindi:Antropolog- Yazar

Celal A. Kanat: Yazar

Ali Akay:  Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim  Üyesi

Ferhat Kentel:Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü   Öğretim Üyesi

Tarık Ziya Ekinci: Doktor/ Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili ve   Yöneticilerinden

Fatmagül Berktay:  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim  Üyesi

Davut Dursun: Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu   Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Nabi Yağcı: Yazar

 

İçindekiler

 

1. Panel:                   Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim

                                   Mehmet Altan/ Erol Katırcıoğlu/ Tarık Demirkan.................... 

2. Panel:                   Küreselleşme ve İdeolojik Politik Düşünce Akımları

                                   Etyen Mahçupyan/ Ali Bayramoğlu/ Halil Berktay............. 

3. Panel                     Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz

                                   Ahmet İnsel/ Zülfü Dicleli/ Nurettin Elhüseyni....... 

4. Panel:                   Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma

                                   İskender Savaşır/ Nevval Sevindi/ Celal A. Kanat........... 

5. Panel:                   Modernite- Postmodernite/ Modernizm- Postmodernizim

                                   Ali Akay/ Ferhat Kentel................................................... 

6. Panel:                   Nasıl Bir Demokrasi?

                                   Tarık Ziya Ekinci/ Fatmagül Berktay/ Davut Dursun/ Nabi Yağcı..

Kitaba Dair...

      Elinizdeki kitap, Küyerel Düşünce Grubu’nun 10 Şubat 1996-18 Mayıs 1996 tarihleri arasında gerçekleştirdiği altı panelde yapılmış konuşmaların yazıya geçirilmiş hallerinin 20 Ekim 1996-15 Aralık 1996 tarihleri arasında panelistlerce gözden geçirilmiş şeklidir.

      Birinci, üçüncü ve beşincisi Süleyman TALAY; ikinci, dördüncü ve altıncısı Hüseyin ÇAKIR tarafından yönetilen panellerin üçüncüsünde, Sayın Ahmet İNSEL; dördüncüsünde, Sayın İskender SAVAŞIR; beşincisinde, Sayın Ali AKAY; altıncısında, Sayın Fatmagül BERKTAY, çakışan randevu ya da işlerinin varlığı nedeniyle panellerden – paneller bitmeden önce-  ayrılmak durumunda olduklarından; panellerin ikinci bölümünde izleyiciler,  sorularını, düşüncelerini öncelikle onlara yöneltmişlerdir.

      Birinci bölümde, panelistlerin ortalama yirmişer dakikalık birer konuşma yaptıkları; ikinci bölümünde ise, izleyicilerin sorularının, düşüncelerinin ve panelistlerin bunlara dair yanıtlarının, düşüncelerinin yer aldığı panellerin birinci ve ikinci bölümleri kitapta üç yıldız işareti ile birbirinden ayırtılmış olarak düzenlenmiştir.

      Kitap okunduğunda da görüleceği gibi, yalnızca “Modernite-Postmodernite/Modernizm-Postmodernizm” konulu beşinci panele ait metinlerde ara başlık düzenlemesi yapılmıştır. Diğer panellerden farklı olarak, sonuçta iki panelistle gerçekleştirmek durumunda kalınan beşinci panele, hazırda yalnız kendisi bulunduğundan Sayın Ali AKAY’la “Postmodernizmin Ne’liği” çerçevesinde bir söyleşi şeklinde başlandı. Sayın Ferhat KENTEL gecikerek geldiğinden Sayın ALİ AKAY’ın ilk anlattıklarını dinleyemedi. Durum bu olunca, kendisiyle de, “fark” teması da dikkate alınarak “Modernite ve Demokrasi” ilişkileri sorunu bağlamında yeni bir sayfa açıldı. Ve bu panelin ilk bölümü, diğer bütün panellerden farklı olarak, panel yöneticisinin öne sürdüğü sorular çerçevesinde Sayın ALİ AKAY’ın ve Sayın Ferhat KENTEL’in düşüncelerini seslendirmeleri şeklinde geçti. Bu metindeki ara başlıklar işte o sorulardan türetilerek düzenlenmiştir.

      Bu kitabın okunmasını kolaylaştıracağını düşündüğümüz yukarıdaki açıklamadan sonra Küyerel Düşünce Grubu adına tek tek her paneliste içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca, bu paneller için toplantı salonlarını kullanmamıza açan İstanbul Tabip Odası Yönetimine; sayıları yetmişlerden yirmilere kadar inebilen tüm izleyicilere; bize yardımcı olan ya da olmak için çaba harcayan herkese içten teşekkürler.

      Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; tırnak içinde değil de gerçekten fikir insanı olanlar, fikir çevreleri, elbette fikirlerle ilgilenmek, fikir üretmekle ilgili olmak durumundadırlar. Böylesi bir yargıyla düzenlenen söz konusu panellere dayanan bu kitabın bu yönden bir katkı sunabildiğini düşünüyoruz.

 

                                               Süleyman TALAY - Hüseyin ÇAKIR