KÜYEREL DÜŞÜN (2) Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

K Ü Y E R E L D Ü Ş Ü N 2. Sayı ÇIKTI

Yazılar ve Yazarlar

-Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu/ İnsan hakları: “Düşünce” Evrensel, “Uygulama” Yerel

-Tarık Ziya Ekinci/ Kürtlerin Hak ve Özgürlük Mücadelesi Neden Başarısızdır?

-Prof. Dr. Cengiz Aktar / Demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesinde AB sürecinin oynadığı rol?

-Nabi Yağcı / Muhalefet sorunu üstüne

-Ümit Aktaş /Tamamına Ermeyen Bir Özgürleşme Mücadelesi Olarak İslamcılık- İslamcı/İslami Hareket(ler)in Kökeni

-Fehim Işık / Kürtlerin siyasetteki seyri seferinin yakın tarihi

-Doç. Dr. Şükrü Aslan - Fikriye Yücesoy / Yasal Tanınmazlık ile Görünür Meşruiyet Arasındaki Gerilimde Türkiye’de Aleviler

-Hüseyin Çakır/ Neden Tam Demokrasiye Geçilemiyor?