Yeni Anayasa'da Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 

 Fikret Toksöz  /  TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü 

Birinci Baskı:  Aralık 2011, İstanbul

Yayına Hazırlayan: Hüseyin Çakır

Ses Kayıt: Objektif digital

Ses Kayıt Çözüm: Bilge Kaytan 

ISBN: 978-605-61819-1-7

Bu e- kitap  Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkısıyla gerçekleşmiştir.