KÜYEREL Konferans ve Panelleri

 

KÜYEREL ÇALIŞMALARI

 

(1995-2017…)

 

 KÜYEREL DÜŞÜNCE  ENSTİTÜSÜ 

 

 10 Şubat 1996- 18 Mayıs 1996 tarihleri arasında,  “Küyerel Düşünce Grubu” “düşünsel faaliyet “ olarak altı panel düzenledi.

 

Düzenle KÜYEREL (Küresel ve Yerel Düşünce Derneği), Aralık 1995’te “Küyerel Düşünce Grubu” olarak kuruldu. “Küresel düşünüp yerel davranmak, yerel düşünüp küresel davranmak” ilkesinin değişen dünya koşullarında anlamlı hale geldiği düşüncesinden hareketle “Küresel” ve “Yerel” kelimeleri kısaltılarak grubun adıKÜYEREL olarak belirlendi.

 

Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor. KÜYEREL, bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor.

 

Demokrasinin kurumsallaşması için;

 

  • Evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanması için çalışmak;
  • Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
  • Kendi tarihiyle yüzleşebilmek, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
  • Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak;
  • Demokratik kültürü güçlendirmek için,  otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine, bir zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak.

 

 

KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995- 2015 yılları arasında değişik konu başlıkları altında 65 konferans, sempozyum düzenledi. Bu çalışmalar, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Açık Toplum Vakfı,  National Democratic Istitute (NDI), Bilgi Üniversitesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Ekonomik, Sosyal Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ile ortak çalışma ve destek olarak gerçekleştirildi.

 

KÜYEREL altında yürütülen  çalışmaların  daha da derinlik kazanabilmesi, genişletilerek daha verimli devam edebilmesi  için kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğu bir noktaya gelindi. Bu ihtiyaca binaen Mayıs 2010’da “Küresel ve Yerel Düşünce Derneği” (KÜYEREL)  kuruldu.   

Ocak 2017'den itibaren Küyerel Düşünce Enstitüsü  ve sosyal medya, mail grubu Küyerel Düşünce Platformu çalışmaları devam ediyor.   

 

 

1995 Paneller 

 

 

1-“Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim” Mehmet Altan / Erol Katırcıoğlu / Tarık Demirkan.

 

2- “Küreselleşme ve İdeolojik Politik Düşünce Akımları”  Etyen Mahçupyan / Ali Bayramoğlu / Halil  Berktay.

 

3-” Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz “ Ahmet İnsel/ Zülfü Dicleli/ Nurettin Elhüseyni.

 

4-“Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma İskender Savaşır / Nevval Sevindi / Celal A. Kanat.

 

5- “Modernite-Postmodernite; Modernizm-Postmodernizm Ali Akay / Ferhat Kentel.

 

6-.”Nasıl Bir Demokrasi?  Tarık Ziya Ekinci/Fatmagül Berktay / Davut Dursun / Nabi Yağcı. 
7 “Çokkültürlülük ve Demokrasi” 27 Haziran 1998, İstanbul

 

Konuşmacılar:

 

Tarık Ziya Ekinci, TİP milletvekili, yazar.

 

Doç. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Abdurrahman Aslan, Araştırmacı-yazar.

 

 Ergin Cinmen, Avukat 

 

 

 

Ocak 1997- Şubat 2000 tarihleri arasında, "Küyerel Yayınları”  kuruldu ve aşağıdaki kitaplar yayınlandı. 

 

 

 

Yayınlanan Kitaplar

 

 

 

1-Küyerel Paneller Dizisi, yayına hazırlayan Süleyman Talay.

 

2-Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi / Tarık Ziya Ekinci.

 

3-Meta İdeoloji- İdeolojinin Bilgi Bilimi Üzerine / Celal A Kanat.

 

4-Bilgi Ve İnsansal İlgiler / Jurgen Habermas, çeviri Celal A.Kanat.

 

5-Türkiye’den Felsefe Manzaraları (1-2) Ömer Naci Soykan.

 

6-Arayışlar (1) / Ömer Naci Soykan.

 

7-Bilgi Ve Betimlere- Pozitivizm ve Ernst Mach  Üstüne  çeviri, Ömer Naci Soykan.

 

8-Felsefi Soruşturmalar / Ludwig Wittgensteın, çeviri, Deniz Kanıt.

 

9-Demokrasi, Çokkültürlülük / Ve Bir Yargısal Serüven / Tarık Ziya Ekinci.

 

10-Cumhuriyetin İlk  Yıllarında  TKP ve Komintern İlişkileri – Belgelerle Bilinmeyenlerin Öyküsü-Bilal Şen.

 

11-Felsefe Yazıları- Bilginin Anlamı, Oluşumu ve Kaynakları / Vehbi Hacıkadiroğlu.

 

 12-Max Weber’de Bilim  ve Sosyoloji / Doğan Özlem.

 

 

 

KÜYEREL 2008-2009 KONFERASLARI

 

 

 

1-Bir Restorasyon Öyküsü:  'Akhtamar Kilisesi'  ( Bilgi Üniversitesi katkılarıyla yapıldı.) (23 Şubat 2008, İstanbul)

 

Zakarya Mildanoğlu/ Mimar-Yazar. 

 

2-Türkiye Solu, Türkiye'yi Yönetmek  İçin  Nasıl Seçenek Olabilir?  2 Kasım 2017

 

 Prof. Dr. Fuat Keyman / Koç Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

3- “Yeni Sosyal Hareketler ve Sol “  (10 Ocak 2009, İstanbul  )  

 

Doç. Dr. Ferhat  Kentel / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

4-“ Solda Yeni Arayışlar” (15 Şubat 2009, İstanbul)

 

Prof. Dr. Burhan Şenetalar / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi “10 Aralık Hareketi” sözcüsü.

 

Moderatör:: Hüseyin Çakır. 

 

5-“Türkiye Ekonomisindeki Değişim ve Sol” (14 Mart  2009, İstanbul )

 

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

6-“Küresel Çöküşün ve Kemalizm’in Ardından Siyasetin Yeni Paradigmaları” (19 Nisan 2009, İstanbul)

 

Zülfü Dicleli / TKP, TBKP ve YDH eski yöneticisi, Yazar-yayıncı.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

7-“2008 Krizi Sonrası Değişen Dinamikler ve Solda Yeni Arayışlar”( 24  Mayıs 2009, İstanbul)

 

Dr. Cemil Ertem / İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

8- "Solda Yeni Arayışlar"

 

Nabi Yağcı / TKP, TBKP son genel sekreteri   ( 7 Haziran 2009 , İstanbul)

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 

 

 

KÜYEREL 2009-2010 KONFERASLARI

 

 

 

9-“Sol ve İslam-  Müslüman Sol”  (Sol – İlahiyat) ( 14 Kasım 2009, İstanbul )

 

Burhan Sönmez / Araştırmacı yazar.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

10- “Modernlik ve Sol” (12  Aralık  2009, İstanbul)

 

Doç. Dr.Besim Dellaloğlu / Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

11-"21. Yüzyılda Solun Alternatifi: Alternatif Bir Sol” (9 Ocak  2010, İstanbul )

 

Zeynep Gambetti / Boğaziçi  Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

 12- “CTP’nin (KKTC) Değişim Süreci, Yenilenme ve İktidar Deneyimi” (6 Şubat 2010, İstanbul)

 

 Ferdi Sabit Soyer / CTP Genel başkanı ve KKTC eski Başbakanı.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

 13-"Küreselleşen Kapitalizm, Değişen Emek, Farklılaşan Sorunlar ve Sol"  (27 Mart  2010, İstanbul)

 

Prof. Dr. Meryem Koray / Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

14 -"Küreselleşen Ekonomi, Bilgi ve Teknoloji Çağında Yeni Sendikal Yaklaşımlar" (17 Nisan 2010, İstanbul)

 

Mustafa Paçal / Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter yardımcısı. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

15- “Sol ve İslam- Müslüman Sol” (24 Nisan 2010, İstanbul)

 

Esat Korkmaz / Alevi kültürü ve  tasavvufu araştırmacısı. 

 

Metin Bobaroğlu / Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu ve yöneticisi.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

16-“Alman Sol Parti Deneyimi”  (29 Mayıs  2010, İstanbul)

 

Kadriye Karcı / Berlin Eyalet Parlaentosu, Sol Parti Milletvekili. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

 

 

KÜYEREL 2010-2011 KONFERANSLARI

 

 

 

17- “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası” 6 Kasım 2010, İstanbul (Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği katkılarıyla yapıldı.) 

 

1 . PANEL:  “Anayasanın Özü/ Felsefesi “

 

Moderatör: Doç. Dr. Osman Can, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 

Konuşmacılar:    Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın,  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

 

2 . PANEL: “Anayasanın Yapılış Yöntemi”

 

ModeratörDoç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 

Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu başkanı.

 

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

 

18-  “Demokrasinin Güncel Sorunları ve Anayasa Değişikliği” 5 Haziran 2010,   (Kocaeli)

 

Hilal Kaplan /Yazar.

 

Roni Margulies/ Gazeteci-Yazar. 

 

Moderatör: Necati Kur.

 

19- “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası ve Özgürlükler”  (11 Aralık 2010, Düzce)

 

Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı.

 

Nabi Yağcı,  Taraf Gazetesi Yazarı.

 

Hilal Kaplan, Taraf Gazetesi Yazarı.

 

Moderatör: Nevzat Cingirt. 

 

20-, “Sosyalizmin Yeni Yolu?” (12 Şubat 2011, İstanbul)

 

Hüseyin Ergün, SODEP Genel Başkanı

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

21- “Bitişler ve Başlangıçlar” (24 Nisan 2011, İstanbul ) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)

 

Cemil Ertem, Yazar, 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

22- Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınlar”  (30 Nisan 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)

 

Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar,

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 

 23- “Ortadoğu’da Neler Oluyor?” (7 Mayıs 2011, İstanbul )

 

Soli ÖzelGazeteci-Yazar 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

24- Pasif Devrim- İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi “(Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) (21 Mayıs 2011, İstanbul )
Doç. Dr. Cihan Tuğal / Clark Üniversitesi öğretim üyesi

 

Moderatör:  Nabi Yağcı.  

 

 25- Kürdistan'ın Fethi ve Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan ( 4 Haziran 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)
Ahmet Kardam/ Yazar
Moderatör:
 Hüseyin Çakır.  

 

26- “Özgürleşmek ve İnanmak” 11 Haziran 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) 
Doç. Dr. Aliye Çınar  / Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

27-Yeni Anayasa Yolunda;  Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri” 15 Ekim 2011, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

 

Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciligi (FES) Küresel ve Yerel Düşünce Derneği ( KÜYEREL)Sosyal Demokrasi Vakfı ( SODEV)Türkiye Sosyal  Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 

 

Birinci Oturum :

 

Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

 

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider.  Fedaralizm Araştırma Enstitüsü Başkanı.

 

Prof. Dr. Carles Viver, İspanya, Barselona Üniversitesi

 

Türkiye’den Yorumcu: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi.

 

Moderatör: Şirin Payzın 

 

İkinci Oturum:

 

Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

 

Albie Sachs, Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı

 

Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Polonya, Anayasa Mahkemesi Eski üyesi.

 

Türkiye’denYorumcu:
 Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özgürlükçü Anayasa Platformu  

 

Moderatör: Balçiçek İlter 

 

Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır ( TÜSES yönetim kurulu üyesi)

 

Moderatör: Dilek Kurban ( TESEV dikertörü) 

 

28-“Yeni Anayasa'da Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim” 26  Kasım 2011, İstanbul ( Roza Luxemburg Vakfı katkılarıyla yapılmıştır)

 

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem  / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

 

Fikret Toksöz  /TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü.

 

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesi.

 

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

 

29-“ Teşkilatı Esasiye -1921 Anayasası- ve yeni Anayasa” 22 Aralık 2011, İstanbul

 

Prof. Dr. Cemil Koçak /Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.  

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 

 

 

KÜYEREL 2012 KONFERANSLARI VE DİĞER ETKİNLİKLER

 

 

 

 30-“ Marksizm ve Milliyetçilik” 14 Ocak 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

 

Prof. Dr. Halil Berktay /Sabancı üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

31- "Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930'lar Komünistinin Günlük Hayatı,Duygu ve Düşünce Dünyası  28Ocak 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

 

Prof. Dr. Halil Berktay / Sabancı üniversitesi öğretim üyesi.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

32-“Değişim Dinamiklerinin Mantığı”  11 Şubat 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

 

 Nabi Yağcı /Yazar 

 

 Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

33-“Demokrasi ve Senfoni” 25 Şubat  2012, İstanbul

 

 Cem Mansur / Müzisyen 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

 34-“Adil bir toplum için mücadelenin yeni aşaması üzerine düşünceler”  24 Mart 2012 ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 

 

Zülfü Dicleli  / Yazar/yayıncı

 

Moderatör: Hüseyin Çakır 

 

35-Yeni Anayasa Yolunda BİZ  31 Mart 2012, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla) 

 

Düzenleyen Kurumlar: FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu )  

 


1. Oturum:

 

Moderatör: Bekir Ağırdır.

 

Konuşmacılar:

 

Yasemin Öz (Amargi Kadın Akademisi)

 

Mehmet Tarhan (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

 

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)

 

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu)

 

Murat Demirok (Altınokta Körler Derneği) 

 

 2. Oturum:

 

Moderatör: Belma Akcura.

 

Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

 

Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)

 

Abdullah Cıstır  (İzmir Romanlar Derneği)

 

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk) 

 

36-“Kapitalizmin Son Krizi “ 21 Nisan 2012, İstanbul

 

Cemil Ertem / Kriz sonrası kapitalizmin yeni dinamikleri ve alternatif sistem seçenekleri

 

Mustafa Paçal / Kriz Sonrası  Yeni Sol, Yeni Sendikal Perspektifler 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

37- “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? )” 29 Nisan 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 

 

Konuşmacılar: Ferdan Ergut / EDP Genel Başkanı. 

 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

38-“İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal Hareketler Üstündeki  12 Mayıs 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) Etkileri”  

 

"Sosyal Medya Demokrasi İlişkisi"

 

Yrd. Doç. Günseli Bayraktutan/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi.

 

"Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler İçin İmkânları ve Sınırlılıkları"

 

Yrd. Doç Gülüm Şener / Arel Üniversitesi öğretim üyesi.

 

"İnterneti Tehdit Eden Devlet ve Tekel Kıskacı"

 

Ali Rıza Keleş / Alternatif Bilişim Derneği

 

 Moderatör: Tamer Altunay

 

 

 

39.TANRI ve FELSEFE:  TEİS PERSPEKTİF   “Tanrı İnancının Temelleri” 19 Mayıs 2012, İstanbul ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  

 

Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

  

 

Küyerel  2013 Panel, Konferans ve Uluslararası Toplantılar

 

 

 

40- Toplum, Kimlik ve Birey: Türkiye’de ve Batı'da sosyal bilimler perspektifi” 19 Ocak 2013,  İstanbul((Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

 

Prof. Dr. Samim Akgönül/ Université de Strasbourg Üniversitesi öğretim Moderatör: Hüseyin Çakır  

 

41- Günümüzde Politikanın Anlamı ve Sivil Toplum” 23 Mart 2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

 

Prof. Dr. Fatmagül Berktay/ İst. Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi.    

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

42-  “Kuramsal Fizikte Yöntem: Bilim nedir? Nasıl tanımlamalı?” 6 Nisan   2013, İstanbul

 

 Prof. Dr. Cemsinan Deliduman/ Mimarsinan Üniversitesi öğretim üyesi 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.
43- “Osmanlıdan Cumhuriyete Eğitim, Eğitim Sistemi ve Modernleşme”  20 Nisan 2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

 

Doç. Dr. Akşin Somel /Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

44- "Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek" 18 Mayıs 2013 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla)

 

Doç. DrÜmit Kurt/ Clark Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.  

 

45- Avrupa Birliği: Ama Nasıl? Sosyal Demokrat/ Sol Bakış  31 Mayıs- 1 Haziran 2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Düzenleyen Kurumlar:  Bilgi Üniversitesi, FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu
KONFERANS:

 

Sunum: Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg Eyaleti Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı.

 

Dr. Ernst Hillebrand /Almanya

 

Dr. Glenn Gottfried/ İngiltere

 

Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Macaristan

 

Prof. Dr. Anna Triandafyllidou  /Yunanistan

 

Prof. Dr. Ayhan Kaya / Türkiye 

 

Moderatör: Aydın Cıngı.  

 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI  (31 Mayıs 2013, İstanbul)

 

1. Atölye: Çoğulculuk ve İnsan haklarından Yana Avrupa

 

Moderötör: Doç. Dr. Esra Arsan.

 

2. Atölye: Sosyal ve Dayanışmacı Avrupa

 

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

 

Atölye Sonuçlarının Paylaşılması ve Forum tartışmaları  (1 Haziran 2013, İstanbul)

 

Sunumlar:

 

Bekir Ağırdır / Esra Arsan. 

 

Moderatör: Hüseyin Çakır.

 

 

 

46-“Dünyadan Örnekler ve Çözüm Önerileri” (Almanya, İspanya, Fransa)  27 Eylül  2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Düzenletenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, SODEM, KÜYEREL ve TÜSES  

 

Katılımcı Belediyecilik- İyi Örnekler” Panel  27 Eylül  2013, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla) 

 

-İdris Lütfü Melek/ Çamlıhemşin Belediye Başkanı

 

-Yılmaz Topaloğlu/ Hopa, eski Belediye Başkanı

 

-İkbal Polat/ Bursa Nilüfer Belediyesi

 

-Bülent Kösmen/ Seferihisar Belediyesi

 

Moderatör: Onur Eryüce 
47- “Türkiye’nin Demokratikleşmesi için, Yeni Seçim Sistemi- Tartışmalar ve Öneriler”
 16 Kasım 2013, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Düzenleyenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, KÜYEREL ve TÜSES 

 

Birinci oturum:

 

Konuşmacı: Prof. Dr. Wolfgang Zeh /  Almanya, eski Bundertag Genel Sekreteri

 

Moderatör: Mihael Meier /  Friedrich Ebert  Stiftung Türkiye Temsilcisi

 

 İkinci oturum:

 

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel/ Bahçeşehir Üniversitesi

 

Meral Danış Beştaş / BDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı

 

Adil Gür / A&G Araştırma

 

Yrd. Doç. Burak Cop / İstanbul Kültür Üniversitesi

 

Moderatör: Ercan Karakaş, CHP PM üyesi

 

 

 

2013 (Sonbahar) 2014 Panel, Konferanslar

 

 

 

48-“Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist Partisi’nin Paralel İmhası”
 
25 Ocak 2014, İstanbul
Emel Akal / Araştırmacı Yazar
Moderatör: Hüseyin Çakır 

 

49-“Modernleşme   ve Otoriterleşme” 1 Mart 2014, İstanbul
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu / Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

50- “Antep Ermenilerine ve Mallarına Ne Oldu? Antep'te Yeni Bir Zengin Sınıfın Doğuşu(1915-1922)”  10 Mayıs 2014, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)
Ümit Kurt/ Clak Üniversitesi öğretim üyesi

 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

 

51-“Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, Parlamenter Sisteme Etkileri”
Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL ve TÜSES  (30 Mayıs 2014)

 

1. oturum:

 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu / Marmara Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan/ Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi
 Prof. Dr. Sibel İnceoğlu  /Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi
 Moderatör : Mehmet Durakoğlu
2. oturum
:  

 

İdris Şahin (AK Parti Milletvekili)
Atilla Kart (CHP Milletvekili)
Faruk Bal (MHP Milletvekili) 
Bengi Yıldız (HDP Milletvekili)

 

Moderatör: Etem Cankurtaran 

 

52- “Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi”  29 Kasım 2014, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Gülseren Onanç / CHP Parti Meclisi Üyesi,

 

Erol Katırcıoğlu / HDP Parti Meclisi Üyesi

 

Moderaör: Hüseyin Çakır

 

 

 

2015  (Ocak-Haziran) Panel, Konferanslar

 

 

 

53-“ Başka Bir Türkiye Mümkün mü? ” 24 Ocak 2015, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Ahmet Ümit /Yazar

 

Moderatör: Hüseyin Çakır  

 

54-  “Başka Bir Türkiye İçin Ekonomi Alternatifi” Düzenleyenler:  28 Şubat 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES

 

Doç. Dr. Selin Sayek Böke / CHP Parti Mecliisi üyesi

 

Moderatör: Meliha Okur/ Gazeteci 

 

55-  Teröristlerle Konuşmak ”Çözüm Süreci’nin neresindeyiz?  2 Nisan 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Jonathan Powell / Toni Blair’in Kuzey Irlanda  sorunu çözümü danışmanı

 

Cengiz Çandar / Gazeteci

 

Moderatör: Sefi Öngider / Editör 

 

56- “ Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Tercihi” 4 Nisan 2015, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

 Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES 

 

Prof.Dr. Levent Köker / Atlım Üniversitesi öğretim üyesi

 

 Prof. Dr. Oktay Uygun / Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi

 

Moderatör: Av. Adil Demirci 

 

57- “Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Kimi, Neyi, Niçin Seçiyoruz”2 Mayıs, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL SODEV-TÜSES 

 

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi

 

Bekir Ağırdır / KONDA Genel Müdürü

 

Moderatör: Mehmet Ural  

 

 58- "Nasıl Kazandılar, Niçin Kaybettiler? " Seçim sonuçlarının siyasal yaşama yansımaları” 10 Haziran 2015 (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla) Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL  SODEV ve TÜSES 

 

Vural Çakır / İPSOS Başkanı

 

Necati Özkan / Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı

 

Mehveş Evin / Gazeteci

 

Moderatör / Prof.Dr. Ahmet İnsel /  Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

59- "Küresel Adalet ve İnsan Hakları" 30 Ağustos 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Prof. Dr. Thomas Pogge/ Yale Üniversitesi öğretim üyesi

 

Moderatör: Doç. Dr. Ayşen Candaş/ Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 

60- 7 Haziran- 1 Kasım Kim Kazandı? Kim Kaybetti? 4 Kasım 2015, İstanbul  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğikatkılarıyla)

 

Prof. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Moderatör: Prof. Burhan Şenatalar/ Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

 

Bekir Ağırdır/ KONDA Genel Müdürü

 

61 ,GÜNÜMÜZDE OTORİTERİZM“Otorite Krizi Çağında Meşru Bir Otorite Figürü Mümkün müdür?” (27 Şubat 2016, İstanbul(Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

 

 

Yrd. Doç. M. Ertan Kardeş / İst. Üniv. Felsefe Bölümü öğretim üyesi

 

Moderatör Hüseyin Çakır

 

62- Kayıp Denge Sevimsiz Tercih“ Daha Çok Güvenlik Daha Az Özgürlük” 2 Nisan 2016, İstanbul (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)

 

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi

 

Doç. Dr. Hikmet Kırık / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi

 

Moderatör: Hüseyin Çakır

 

63-“ Küresel ve Yerel Terör ve Terörizm” 30 Nisan 2016, İstanbul(Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla)
Prof. Dr. Bülent Aras / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör. Hüseyin Çakır

Tarih: 27 Şubat 2016 Cumartesi 

 

 

Adres: Abide-i Hürriyet Cad, Hasat Sk Hasat İş Merkez. No 2 Kat 4 Şişli 34349 İstanbul 

Telefon: 0212 240 33 73 - Fax: 0212 240 33 93

GSM: 0506 395 3236

www.kuyerel.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adres: Abide-i Hürriyet Cad, No 74, Çınar Apt. Kat 1, Daire 5 Şişli 34349 İstanbul

Telefon: 0212 240 33 73 - Fax: 0212 240 33 93

GSM: 0506 395 3236

www.kuyerel.org

 

 

 

 

 

Kuyerel Platform of Thought”

 

[ Global and Local Thought Institution]

 

 

 

KÜYEREL (Global and Local Thought Association) was founded in December 1995 with the name of “Küyerel Thought Group”. The name was then determined as “KÜYEREL”, by abbreviating the terms “global” and “local” and considering that the principle of “thinking global, acting local and thinking local, acting global” becomes significant  in changing global conditions.

 

As a thought organization, KÜYEREL aims to generate and develop ideas on social, economic, political, philosophical and cultural matters, share those ideas with the society and contribute accordingly to disseminating the awareness and culture of democracy among the society. KÜYEREL cooperates with relevant people and organizations and organizes intellectual activities where theses and thoughts of people who would make an intellectual contribution to the local and global change.

 

In order to institutionalize democracy, KÜYEREL aims to:

 

  • Work for the purpose that universal human rights and legal norms be implemented without any condition
  • Bring new perspectives and solution offers to the changing world, technology and the problems they cause
  • Confront its history and provide contribution to the institutionalization of democracy and democracy culture
  • Provide space for democratic ideas, people and institutions
  • Contribute to the mental transformation from an authoritative democracy to a negotiant democracy where all institutions and rules work efficiently.

 

 

KÜYEREL published 16 books (under Küyerel Publications) mainly on philosophy in 1995-2000. 65 conferences and symposiums were organized between 1995-2015 on various subject matters. These studies were carried out with the support and partnership of Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Open Society Foundation, National Democratic Institute (NDI), Bilgi University, Social Demoracy Foundation (SODEV), Economic, Social and Political Research Foundation of Turkey (TÜSES).

 

Institutionalization became inevitable for the studies carried out under KÜYEREL to gain more depth, to extend its scope and to improve efficiency. “Global and Local Thought Association” (KÜYEREL) was founded in May 2010 in order to meet those needs.

 

 

 

Thought Activies of “Kuyerel Group of Thought”, conducted between 1995 and 1997

 

 

 

 “Kuyerel Group of Thought” organized six panels as “intellectual acitivities”,  between 10 February 1996-18 May 1996.

 

The titles and participators of the organized panel are as follows:  

 

1-“World and Turkey: Globalization and Alteration” Mehmet Altan / Erol Katircioglu / Tarik Demirkan.

 

2- “Globalization and Ideological, Political Movements of Thought” Etyen Mahcupyan / Ali Bayramoglu / Halil  Berktay.

 

3-” Social Theories, Ideologies, Political Sciences, and Today” Ahmet Insel/ Zulfu Dicleli/ Nurettin Elhuseyni

 

4-“Enlightenment in History and Today” Iskender Savasir / Nevval Sevindi / Celal A. Kanat.

 

5- “Modernity-Postmodernity; Modernism-Postmodernism Ali Akay / Ferhat Kentel.

 

6-.”What kind of a Democracy?” Tarık Ziya Ekinci/Fatmagul Berktay / Davut Dursun / Nabi Yagci.

 

 

 

PANEL:  “Multiculturalism and Democracy”

 

27 June 1998, Istanbul

 

Spokesmen:

 

Tarık Ziya Ekinci, TIP parlamentarian, writer

 

Assc. Prof. Gunay Goksu Ozdogan, Lecturer in Mersin University

 

Abdurrahman Aslan,  Researcher-writer

 

 Ergin Cinmen, Lawyer 

 

Broadcasting Activities:

 

“Kuyerel Publications” is founded, and the books below are published between January 1997-February 2000.

 

Books Published

 

1-Kuyerel Series of Panels, Editor: Suleyman Talay

 

2- The Problem of Kurds in Terms of Citizenship and a Solution Offer” / Tarık Ziya Ekinci.

 

3-Meta Ideology – On the Information Science of Ideology / Celal A Kanat.

 

4-Information and Human Concerns / Jurgen Habermas, translation Celal A.Kanat.

 

5- Sceneries of Philosophy from Turkey (1-2) Omer Naci Soykan.

 

6-Pursutis (1) / Omer Naci Soykan.

 

7-Information and Portrayal- On Positivism and Ernst MachBilgi Ve Betimlere- translation, Omer Naci Soykan.

 

8-Philosophical Investigations / Ludwig Wittgenstein, translation, Deniz Kanıt.

 

9- Democracy, Multiculturalism / And a Judicial Adventure Tarık Ziya Ekinci.

 

10-TKP and Comintern Relations during the early years of Republic-The Story of the Unknown with Documents, Bilal Sen.

 

11-Articles of Philosophy – The meaning, formation and resources of Information / Vehbi Hacıkadiroglu.

 

 12-Science and Sociology inMax Weber / Dogan Ozlem.

 

 

 

ACTIVITIES OF KUYEREL PLATFORM OF THOUGHT

 

www.kuyerel.com, the web site founded under the name of “Kuyerel Platform of Thought” , and the mail group kuyerel@googlegroups.com  have started to be published online in October, 2005. Participation is provided from facebook (https://www.facebook.com/kuyerel) and twitter (https://twitter.com/kuyerel), and the activities are shared with public.

 

 

 

INTELLECTUAL ACTIVITIES : Panels, conferences

 

 

 

Kuyerel  2008-2009  Intellectual Activies

 

 

 

1-A Story of Restoration 'Akhtamar Church”  (23 February 2008)

 

Zakarya Mildanoglu, Architect-Writer ( organized with contributions from Bilgi University)

 

2-How Can the Turkish Left be an Option for Governing Turkey ?

 

(2 Kasım 2008  )

 

 Prof. Dr. Fuat Keyman / Lecturer in Koc University  

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

3- “New Social Movements and The Left “  (10 January 2009  )  

 

Assc. Prof. Ferhat  Kentel / Lecturer in Bilgi University

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

4-“ New Pursuits in the Left (15 February 2009)

 

Prof. Dr. Burhan Senetalar / Lecturer in Bilgi University, speaker of “10 December Movement”.

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

5-“Change in Turkish Economy and the Left” ( 14 March  2009 )

 

Prof. Dr. Erol Katircioglu / Lecturer in Bilgi University 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

6-“ New Paradigms of Politics after the Global Downfall and Kemalism”

 

 (19 April 2009)

 

Zulfu Dicleli / Former director of TKP, TBKP and YDH, Writer-publisher

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

7-“The Changing Dynamics and New Pursuits in the Left after the crisis of 2008” ( 24  May 2009)

 

Dr. Cemil Ertem / Lecturer in Istanbul University    

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

8- "New Pursuits in the Left "

 

Nabi Yagci / Last secretary general of TKP, TBKP ( 7 June 2009 )

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

 

 

Küyerel  2009-2010  Intellectual Activities :

 

“New Politics in the Changing World and in Changing Turkey, and What Kind of a Left?”

 

 

 

9-“The Left and Islam -  Islamic Left”  (Left- Theology) ( 14 November 2009 )

 

Burhan Sonmez / Researcher writer. 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

10- “Modernity and The Left”  (12  December  2009)

 

 Assc.Prof. Besim Dellaloglu / Lecturer in Galatasaray University  

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

11-"The Aleternative to the Left in 21st Century: An Alternative Left” (9 January  2010 )

 

Assc. Prof. Zeynep Gambetti / Lecturer in Bogazici University  

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

12- “CTP’s (TRNC) Experience of its Period of Change, Renewal and Government” (6 February 2010)

 

 Ferdi Sabit Soyer / CTP Chairman and former Prime Minister of TRNC. 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

13-"Globalising Capitalism, Changing Labour, Diversifying Problems and the Left” (27 March  2010)

 

Prof. Dr. Meryem Koray / Lecturer in Yıldız University

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

14 -" New Syndicate Approaches in the Era of Globalizing Economy, Information and Technology " (17 April 2010)

 

Mustafa Pacal / Hak-Is Confederation Assistant Secretary General 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

15- “The Left and Islam -  Islamic Left” 24 April 2010, Istanbul

 

Esat Korkmaz / Researcher of Alawite culture and sufism. 

 

Metin Bobaroglu / Founder and director of Anatolian Enlightenment Foundation

 

16-“German Experience of Left Party”  (29 May  2010)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

Kadriye Karci / Berlin State Parliament, Left Party Parliamentarian

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

 

 

 

 

Kuyerel  2010- 2011  Intellectual Activities

 

 

 

17-  “New Constitution of Democratizing Turkey”  6 November 2010, Istanbul

 

1st PANEL:  “The Essence/Philosophy of the Constitution”

 

Moderator: Assc.Prof. Osman Can, Lecturer in Istanbul University Faculty of Law

 

Spokesmen:    Prof. Dr. Ali Yasar Saribay, Lecturer in Uludag University

 

Prof. Dr. Huseyin Hatemi, Lecturer in Istanbul University Faculty of Law

 

Doç. Dr. Oyku Didem Aydin,  Lecturer in Hacettepe University Faculty of Law

 

2nd  PANEL: “The Method of Issuing a Constitution”

 

ModeratorAssc.Prof. Yucel Sayman, Lecturer in Istanbul Commerce University Faculty of Law

 

Spokesmen:   

 

Prof. Dr. Zafer Uskul, Chairman TGNA Commission of Human Rights

 

Assc. Prof. Bekir Berat Ozipek, Assc.Prof., Lecturer in Lecturer in Istanbul Commerce University

 

Assistant Prof. Nur Ulusahin, Lecturer in Baskent University Faculty of Law

 

(organized with contributions from Heinrich Böll Stiftung Institution Representation of Turkey)

 

18  “Current Problems of Democracy and Constitutional Amendment” 
5 June 2010,   KOCAELI

 

Nabi Yagci/ Writer

 

Hilal Kaplan /Writer

 

 Roni Margulies/ Journalist-Writer

 

Moderator: Necati Kur

 

19- “The New Constitution of Democratising Turkey and Freedoms”11 December 2010, Duzce

 

Assc.Prof. Huseyin Celik, Ak Party General Vice President

 

 Nabi Yagci,  Writer in Taraf Newspaper

 

Hilal Kaplan, Writer in Taraf Newspaper

 

 

 

Kuyerel  2011-2012  Intellectual Activities (Conferences)

 

(Organized with contributions from Acik Toplum Foundation)

 

20 - “New Way of Socialism?” (12 February 2011)

 

Huseyin  Ergun, SODEP Chairman

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

21- “Endings and Beginnings” (24 April 2011 )

 

Cemil Ertem, Writer,

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

22- Armenian Press History and Periodicals  (30 April 2011)

 

Zakarya Mildanoglu, Architecht-Writer,“

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

23- “What’s Happening in Midde East?” (7 May 2011 )

 

Soli Ozel, Journalist-Writer

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

24- Passive Revolution- The Union of Islamic Opposition with the Order

 

Assc. Prof. Cihan Tugal / Clark Universty

 

Moderator: Nabi Yagci, (21 May 2011 )

 

25- Conquest of Kurdistan and Bedirhan, the Master of Cizre-Bohtan ( 4 June 2011)

 

Ahmet Kardam, Writer, The

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

26- Liberalization and Believing (11 June 2011)

 

Assc.Prof. Aliye Cinar 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

27-On the Way to a New Constitution: Constitutional Experiences from Germany, Spain, South Africa and Poland” ( 15th September 2011, Istanbul)

 

Organized by:

 

Friedrich-Ebert- Stiftung Association Turkey (FES)

 

Global and Local Thought Association (KÜYEREL)

 

Social Democracy Foundation (SODEV)

 

Turkish Foundation of Social, Financial and Political Researches (TÜSES)

 

Speechmakers:

 

1st Session: Experiences from Germany and Spain on Issuing a Constitution

 

Moderator: Şirin Payzın

 

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider.  Institute of Federalism Research - Chairman

 

Prof. Dr. Carles Viver, Spain, University of Barcelona

 

Turkish commentator: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara University, Faculty of Law, Academic Member

 

2nd Session:

 

Experiences from South Africa and Poland on Issuing a Constitution

 

Moderator: Balçiçek İlter

 

Albie Sachs, South Africa, Former President of the Constitutional Court

 

Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Poland, Former Member of the Constitutional Court

 

Commentator from Turkey: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi University, Faculty of Law and Liberal Constitution Platform

 

How Does the Process Operate in Turkey?

 

Moderator: Dilek Kurban (TESEV - Director)

 

Closing Speech: Bekir Ağırdır (TÜSES - Board Member)

 

 

 

THE NEW CONSTITUTION OF DEMOCRATISING TURKEY (3)

 

28-“Local/ Decentralized Government Within the Framework of Administrative Reorganisation in the New Constitution” (With contributions from Roza Luxemburg Foundation) (26th November 2011, İstanbul )

 

Moderator:    Bekir Ağırdır.

 

Speechmakers: 

 

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem / Dicle University, Faculty of Law

 

Fikret Toksöz /TESEV Good Governance Programme Director

 

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım University, Faculty of Law

 

 

 

THE NEW CONSTITUTION OF DEMOCRATISING TURKEY (4)

 

29“Teşkilatı Esasiye -1921 Constitution and the New Constitution”

 

Prof. Dr. Cemil Koçak, Sabancı University, Academic Member (22nd December 2011, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

 

 

,

 

KÜYEREL 2012 CONFERENCES AND OTHER EVENTS,

 

 

 

30-“Marxism and Nationalism”

 

Prof. Dr. Halil Berktay /Sabancı University, Academic Member (14th January 2012, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır. 

 

31- Nazım Hikmet with his prose: The daily life and the world of feelings and thoughts of a communist in 1930s

 

Prof. Dr. Halil Berktay / Sabancı University Academic Member (28th January 2012, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

32-“The Logic of Change Dynamics” (with contributions from Heinrich Boll Stiftung Turkey)  

 

 Nabi Yağcı / Author (11th February 2012, Istanbul)

 

 Moderator: Hüseyin Çakır.

 

33-“Democracy and Symphony” 

 

Cem Mansur / Musician (25th February 2012, Istanbul) 

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

34-“Thoughts on the new struggle phase for a fair society” (With contributions from Heinrich Boll Stiftung Turkey) 

 

Zülfü Dicleli / Author, publisher (24th March, 2012)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

35- We, On the Way to a New Constitution (Organized by FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES) (31st March 2012, Istanbul) 

 

1st Session:

 

Moderator: Bekir Ağırdır.

 

Speechmakers:

 

Yasemin Öz (Amargi Women Academy)

 

 Mehmet Tarhan (Social Politics, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Foundation)

 

Ali Rıza Keleş (Alternative Informatics Association)

 

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Animal Rights Federation)

 

Murat Demirok (Six Points Association of the Blind)

 

 2nd Session:

 

Moderator: Belma Akcura.

 

Rober Koptaş (Agos Daily- Chief Editor)

 

Hasan Alper Tanyel (Association of the Refugees)

 

Abdullah Cıstır (Association of Romany in Izmir)

 

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk- Association of Children Rights)

 

36-“The Last Crisis of Capitalism” (21st April 2012, Istanbul)
Cemil Ertem / 
New dynamics of capitalism after crisis and alternative system options

 

 Mustafa Paçal / New Left Wing after Crisis, New Perspectives of Union

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

37- The New Left Wing: OK, But How? (With contributions from Heinrich Boll Stiftung Turkey) 

 

Ferdan Ergut / EDP Chairman. (29th April 2012, Istanbul)

 

 Moderator: Hüseyin Çakır.

 

38- “Internet, Social Media, Global Network and Their Effects on New Social Movements” (with contributions from Heinrich Boll Stiftung Turkey) (12th May 2012, Istanbul)   

 

Moderator: Tamer Altunay

 

"The Relation between Social Media and Democracy”, Ass. Prof. Dr. Günseli Bayraktutan/ Başkent University, Faculty of Communication, Academic Member

 

"Capabilities and Limits of Social Media for Social Movements”, Ass.Prof. Gülüm Şener / Arel University, Academic Member

 

"Pincer of Government and Monopoly Threatening the Internet” Ali Rıza Keleş / Alternative Informatics Association

 

39. GOD and PHILOSOPHY: THEIST PERSPECTIVE “The Basis of Belief in God”

 

 (With contributions from Heinrich Boll Stiftung Turkey)  (19th May 2012, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

Assoc. Prof. Dr. Aydın Topaloğlu / Istanbul 29 Mayıs University, Academic Member

 

 

 

 

 

 

 

Küyerel Conferences in 2013

 

 

 

40- “Society, Identity and the Individual: Perspective of Social Sciences in Turkey and in the West” (19th January 2013,

 

 Prof. Dr. Samim Akgönül/ Université de Strasbourg, Academic Member.Istanbul

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

41- The Meaning of Politics Today and Civil Society” (With contributions from FES)

 

Prof. Dr. Fatmagül Berktay/ Istanbul University, Faculty of Social Sciences, Academic Member  (23rd March 2013, Istanbul)  

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

42-  “Studies at CERN and their effects on practical and intellectual world”

 

Prof. Dr. Cemsinan Deliduman/ Mimarsinan University, Academic Member (6th April 2013, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

43- “Education, Educational System and Modernisation from Ottomans to the Republic” (with contributions from FES)

 

Assoc. Prof. Dr. Akşin Somel, Sabancı University History Department, Academic Member (20th April 2013, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

44- "Armenians between the pincer of existence and absence: Tracing Genocide in Emval-i Metruke Laws” (With contributions from FES)

 

Assoc. DrÜmit Kurt/ Clark University, Academic Member. (18th May 2013, Istanbul )

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

45- European Union: But How? Social Democrat/ Left Wing Perspective (31st May- 1st June 2013, İstanbul) ( Organized by Bilgi University, FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES)

 

 CONFERENCE:

 

Presentation: Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg State Vice President and Social Democrat Party Chairman

 

Moderator: Aydın Cıngı. 

 

Speechmakers:

 

Dr. Ernst Hillebrand /Germany

 

Dr. Glenn Gottfried/ England

 

Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Hungary

 

Prof. Dr. Anna Triandafyllidou  /Greece

 

Prof. Dr. Ayhan Kaya / Turkey

 

WORKSHOP STUDIES (31st May 2013, Istanbul)

 

1st Workshop: Europe On the Side of Pluralism and Human Rights

 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Esra Arsan.

 

2nd Workshop: Social and Solidarist Europe

 

Moderator: Bekir Ağırdır.

 

Sharing the Workshop Results and Forum discussions (1st June 2013, Istanbul)

 

Moderator: Hüseyin Çakır.

 

Presentations:

 

Bekir Ağırdır / Esra Arsan.

 

46- Good examples of participatory municipal management
Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation,  SODEV, SODEM, KÜYEREL andTÜSES  

 

September 27th 2013, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

-İdris Lütfü Melek/ Çamlıhemşin Mayor

 

-Yılmaz Topaloğlu/ Hopa, former Mayor

 

-İkbal Polat/ Bursa Nilüfer Municipality

 

-Bülent Kösmen/ Seferihisar Municipality

 

Moderator: Onur Eryüce 
47- “A New Election System, Discussions and Suggestions for a Democratic Turkey"

 

November 16th 2013, İstanbul  (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation,  SODEV, KÜYEREL andTÜSES 

 

First session

 

Speaker: Prof. Dr. Wolfgang Zeh /  Germany, former Bundertag Secretary General

 

Moderator: Mihael Meier /  Friedrich Ebert  Stiftung Representative of Turkey

 

Second session

 

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel/ Bahçeşehir University

 

Meral Danış Beştaş / BDP - Deputy Co-President Responsible for Law and Human Rights

 

Adil Gür / A&G Research

 

Assistant Prof. Dr. Burak Cop / İstanbul Kültür University

 

Moderatör: Ercan Karakaş, CHP Parliament Member

 

 

 

2013 (Fall) - 2014 Panels and Conferences

 

 

 

48-“Turkish Public İştirakiyun Division and the Parallel Demolishment of Turkish Communist Party”

 

January 25th 2014, İstanbul
Emel Akal / Researcher and Writer
Moderator: Hüseyin Çakır.

 

49-“Modernization and Authoritarianization"

 

March 1st 2014, İstanbul
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu / Sakarya University Academic Member

 

Moderator: Hüseyin Çakır. 

 

50- “What Happened to Antep Armenians and to Their Goods? The Rise of a New Rich Class in Antep (1915-1922)”  

 

May 10th 2014, İstanbul  (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)
Ümit Kurt/ Clak University Academic Member

 

Moderator: Hüseyin Çakır. 

 

51-“The Influence of Presidential Election on Parliamentary System"

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation, KÜYEREL and TÜSES  (May 30th, 2014)

 

1st Session:

 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu / Marmara University Academic Member
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan/ Kadir Has University Academic Member
 Prof. Dr. Sibel İnceoğlu  /Bilgi University Academic Member
 Moderator : Mehmet Durakoğlu
2nd Session:

 

İdris Şahin (AKP Deputy)
Atilla Kart (CHP Deputy)
Faruk Bal (MHP Deputy) 
Bengi Yıldız (HDP Deputy)

 

Moderator: Etem Cankurtaran 

 

52- “A Government Alternative for a Different Turkey"

 

November 29th 2014, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Gülseren Onanç / CHP Parliament Member,

 

Erol Katırcıoğlu / HDP Parliament Member,

 

Moderator: Hüseyin Çakır

 

 

 

2015  (January-June) Panels and Conferences

 

 

 

53-“Is Another Turkey Possible?"

 

January 24th 2015, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Ahmet Ümit /Writer

 

Moderator: Hüseyin Çakır  

 

54-  “Economy Alternative for Another Turkey"

 

February 28th 2015, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation, KÜYEREL-SODEV-TÜSES

 

Assoc.Prof. Dr. Selin Sayek Böke / CHP Parliament Member

 

Moderator: Meliha Okur/ Journalist

 

55-  Talking with Terrorists: Where are we in the resolution process?

 

April 2nd 2015, İstanbul  (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Jonathan Powell / Consultant of Tony Blair regarding the North Ireland issue

 

Cengiz Çandar / Journalist

 

Moderator: Sefi Öngider / Editor

 

56- “ What kind of a Turkey We Want? Presidency, Semi-Presidency and Parliamentary System"

 

April 4th 2015, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation, KÜYEREL-SODEV-TÜSES 

 

Prof.Dr. Levent Köker / Atılım University Academic Member

 

 Prof. Dr. Oktay Uygun / Maltepe University Academic Member

 

Moderatorr: Adil Demirci / Lawyer

 

57- ““ What kind of a Turkey We Want? Who, What and Why Do We Choose?

 

May 2nd 2015, İstanbul (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation, KÜYEREL SODEV-TÜSES 

 

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı University Academic Member

 

Bekir Ağırdır / KONDA General Manager

 

Moderator: Mehmet Ural  

 

58- "How Did They Win, Why Did They Lose: The Reflections of Election Results on the Political World"

 

June 10th 2015 (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Organizing Institutions: Friedrich Ebert Foundation, KÜYEREL  SODEV and TÜSES 

 

Vural Çakır / IPSOS Chairman

 

Necati Özkan / European Association of Political Advisors - Chairman

 

Mehveş Evin / Journalist

 

Moderator / Prof.Dr. Ahmet İnsel /  Galatasaray University Academic Member

 

59- "Global Justice and Human Rights"

 

August 30th 2015, İstanbul  (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Prof. Dr. Thomas Pogge/ Yale University Academic Member

 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ayşen Candaş/ Boğaziçi University Academic Member

 

60- June 7th- November 1st: Who Won, Who Lost?

 

November 4th 2015, İstanbul  (with the contribution of Friedrich Ebert Stiftung Turkey)

 

Prof. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı University Academic Member

 

Moderator: Prof. Burhan Şenatalar/ Bilgi University Academic Member

 

Bekir Ağırdır/ KONDA General Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Abide-i Hurriyet Cad, No 74, Cinar Apt. Kat 1, Daire 5 Sisli 34349 Istanbul Tel: 0212 240 33 73 - F: 0212 240 33 93 GSM: 0506 395 32 36

 

http:// www.kuyerel.com/ kuyerel@mail.com