Ahmet İnsel- Zülfü Dicleli- Nurettin Elhüseyni: "Sosyal Teoriler, İdeolojiler Siyaset Bilimi ve Günümüz"

Küyerel Panelleri/   ( 11 Şubat- 18 Mayıs 1996 ) 
 
Konuşmacılar: 

 Ahmet İnsel: Paris 1. Üniversitede Öğretim Üyesi / Birikim Dergisi Yazı Kurulu Üyesi 

Zülfü Dicleli: Yazar-Çevirmen 
Nurettin Elhüseyni: Yazar-Çevirmen 
Yöneten: Süleyman Talay