Doç. Dr. Erol Katırcıoğlu : "Dünya ve Türkiye : Küreselleşme ve Değişim"

Küyerel Panelleri/ (11 Şubat -18 Mayıs 1996  
 

Soru- Cevap   
 
Konuşmacılar: 
Doç. Dr. Erol Katırcıoğlu / Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü

  Prof. Dr. Mehmet Altan / İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi/ Gazeteci- Yazar

Dr. Tarık Demirkan / İktisatçı/ Yazar- Çevirmen

Yöneten
Süleyman Talay

Yer: İstanbul  Tabib Odası konferans salonu