Etyen Mahçupyan: "Sosyal Teoriler İdeolojiler "

 

Küyerel Panelleri, (10 Şubat 1996-18 Mayıs 1996)

Konuşmacılar:

Etyen Mahçupyan/ Yazar
Ali Bayramoğlu / Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu yönetimi bölümü öğretim üyesi
Halil Berktay / Bogaziçi Üniversitesi ögretim üyesi

Yöneten:
Hüseyin Çakır

Yer: İstanbul Tabib Odası

1996 yılında, " KÜYEREL DÜŞÜNCE GRUBU" 10 Şubat-18 Mayıs tarihleri arasında altı panel gerçekleştirdi. 
Bu panellerin Birinci, üçüncüsü ve beşincisi Süleyman Talay, İkinci, dördüncü ve altıncısı Hüseyin çakır tarafından yönetildi.
Bütün paneller VHS görüntü kasetlerine alındı. Bu görüntüler VHS'den CD'ye aktarılan parça parça görüntülerdir.