Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem (2) 26 Kasım 2011

Konferans Tarihi: 26 Kasım 2011 İstanbul 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Fazıl Hüsnü Erdem / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Fikret Toksöz/ TESEV
Moderatör: Bekir Ağırdır
 Tarih: 26 Kasım 2011 İstanbul


Bu konferans Rosa Luxemburg Vakfı katkılarıyla yapılmıştır