Prof. Dr. Mehmet Altan- Doç. Dr. Erol Katırcıoğlu- Tarık Demirkan: "Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim"

KÜYEREL PANELLERİ (10 Şubat -18 Mayıs 1996 ) 

  

Soru- Cevap     
Konuşmacılar:  
 Prof. Dr. Mehmet Altan / İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi/ Gazeteci- Yazar 
Doç. Dr. Erol Katırcıoğlu / Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü 
Dr. Tarık Demirkan / İktisatçı/ Yazar- Çevirmen

 

Yöneten

 

Süleyman Talay
 

 

Yer: İstanbul  Tabib Odası konferans salonu