Yeni Anayasa Yolunda Biz

 Konferans Tarihi: 31 Mart 2012, İstanbul /

 Konferansı İkinci ve 2. Oturum

Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)

Abdullah Cıstır  (İzmir Romanlar Derneği)

 

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk) 

Moderatör: Belma Akcura.

 

 

  (Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği  katkılarıyla) 

Düzenleyen Kurumlar: FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu )