Zülfü Dicleli: Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz" 

Küyerel Panelleri/  11 Şubat- 18 Mayıs 1996

Konuşmacılar:  

Zülfü Dicleli: Yazar-Çevirmen

Ahmet İnsel: Paris 1. Üniversitede Öğretim Üyesi / Birikim Dergisi Yazı Kurulu Üyesi 

Nurettin Elhüseyni: Yazar-ÇevirmenYöneten: Süleyman Talay

 

Yer: İstanbul Tabib Odası Konferans Salonu