AHMET KARDAM: Katledilmesinin 97. Yılında MUSTAFA SUPHİ efsaneden gerçeğe

Mustafa Suphi’nin 14 yoldaşıyla birlikte Trabzon açıklarında katledilişinin 97. yıldönümü. Onların 28 Aralık günü Kars’tan başlayıp 29 Ocak’ta Trabzon’da sonlanan ölüm yolculuğu karşısında Bolşevik Partisi ile Sovyet hükümetinin bu vahşeti sadece seyretmekle yetinip katliam karşısında derin bir suskunluğa gömüldükleri bilinegeldi, sözü edildi ama birtakım kurgusal tahminler dışında nedenleri araştırılmadı ya da araştırılamadı.

...Katledilmeyip dönebilseydi ve Bolşevik Partisi’nin desteği arkasında olsaydı, anti-komünizm kuruluş halindeki Cumhuriyet’te daha en baştan bir “devlet politikası” halini alamayacak, komünizm yasaklanmayacak, her türlü muhalefetin “komünizm” suçlamasıyla bastırılması mümkün olmayacaktı. Suphi’nin kaybıyla Birinci Meclis’teki o dar yelpazeli muhalefeti ve o yelpazeyi genişletme imkânını da kaybettik. Demokrasiyi, çoğulculuğu kaybettik"